Ny koordinator för MSI

Mötesplats Social Innovation (MSI) är den samlande nationella kunskaps- och samverkansplattformen för social innovation och socialt företagande. JU utgör en av MSI:s fem noder och Sara Dahlin på Jönköping Academy blir JU:s nya koordinator.

- Jag är som person nyfiken och driven och motiveras av att få bidra till att utveckla samhället utifrån behoven från de som behöver det som mest liksom att gå tvärs igenom de ”stuprör” som ofta finns, säger Sara. MSI känns som ett perfekt sammanhang för detta och jag ser fram emot att vara del av både MSI:s och JU:s nätverk och samverkan för att bygga vidare på detta så viktiga pussel.

Sara Dahlin jobbar övriga 75 % som verksamhetsutvecklare vid kvalitetsavdelningen på den idéburna stiftelsen Bräcke diakoni som verkar inom vård och omsorg. För tre år sedan disputerade Sara på Chalmers inom kvalitetsutveckling inom vård och omsorg, med fokus på användbarheten av analytiska metoder för att driva kvalitetsutveckling. I grunden är hon civilingenjör i bioteknik och har under åren före doktorerandet arbetat inom en bredd av olika verksamheter, från produktutveckling till miljöarbete, vilket är värdefulla erfarenheter i det nya uppdraget på JA.

Sara Dahlin
2023-02-21