Marie Cederschiöld-dagarna

Boel Andersson Gäre från Jönköping Academy föreläste om samskapande inom hälsa och vård på Marie Cederschiöld-dagarna som hölls på Marie Cederschiölds högskola 16-17 februari i Stockholm. Dagarna var ett samarrangemang mellan Ersta Diakoni, Stora Sköndal, Bräcke diakoni, Stockholms sjukhem och Marie Cederschiölds högskola.

- Jönköping Academy har ett partnerskap med Bräcke diakoni om utveckling av samskapande/co-production, säger Boel. Det är särskilt roligt att utbyta erfarenheter och kunskaper med våra partners som arbetar så tydligt med att förena forskning och praktik i samhällsviktiga områden. Jag tar med mig många goda exempel och erfarenheter hem efter dessa innehållsrika dagar. Det var också inspirerande att återse inte mindre än fem masterstudenter som gått vårt program i kvalitetsförbättring och ledarskap på JA.

Gruppbild

Ola Segnestam Larsson – MCHS, Ulrika Jakobsson - Ersta diakoni, Boel Andersson Gäre – Jönköping Academy, Jessica Berg - Stora Sköndal, Elisabet Åkesson - Stockholms sjukhem och Thomas Schneider - Bräcke diakoni

2023-03-02