Ny professor på JA

Johan Thor

JA växer och genom den senaste utnämningen stärks kompetensen inom ett av centrets kärnområden; förbättringsarbete i vården.

Johan Thor rekryterades utifrån sin bakgrund som forskare och med erfarenhet av förbättringsarbete i vården, för att från januari 2009 leda uppbyggnaden av Jönköping Academy på uppdrag av Högskolan, dåvarande Landstinget och länets kommuner. Centrumbildningen Jönköping Academy fick sin formella hemvist på Hälsohögskolan och redan våren 2009 öppnade antagningen till ett nytt masterprogram i kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd som genast väckte stort intresse. Johan har sedan starten medverkat som lärare i masterprogrammet och handledare för doktorander i ämnet. Johan är adjungerad som professor på JA i sin anställning som överläkare och medicinsk rådgivare på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Stockholm.

- Vi är mycket glada och inte minst stolta över att Johan nu blivit adjungerad som professor till oss, säger Sofi Fristedt föreståndare för Jönköping Academy. Johan har varit starkt bidragande till centrets utveckling och utnämningen är mycket välförtjänt.


Bildtext:

Johan besöker den Gyllene Paviljongen Kinkakuji från 1400-talet utanför Kyoto i Japan. Johan var inbjuden som gästföreläsare av Japanese Society for Quality and Safety in Healthcare till dess 14:e kongress i Kyoto i november 2019 under ledning av Professor Kazue Nakajima från Osaka, Johans studiekamrat från Harvard School of Public Health. Johan föreläste under rubriken Better Health and Health Care Using Quality Registries – Experience from Sweden.

2023-04-27