Helena Kilander forskare och barnmorska, Ida Lönnström Nova huset, Tonje Frankeius Kjell kurator. Foto: Sofie Carme/ Sveriges Radio

Helena Kilander forskare och barnmorska, Ida Lönnström Nova huset, Tonje Frankeius Kjell kurator. Foto: Sofie Carme/ Sveriges Radio

Så ska fler som utsätts för sexuellt våld få hjälp

Enligt en svensk rapport från Allmänna Barnhuset (2022), uppger var fjärde elev i årskurs 3 på gymnasiet att de utsatts för sexuellt våld någon gång under uppväxten. När det gäller vuxna i Sverige, rapporterar drygt en av tio kvinnor och en av hundra män att de efter sin 18-årsdag utsatts för påtvingade samlag då de befunnit sig i ett tillstånd utan möjlighet att försvara sig, enligt Nationellt centrum för kvinnofrid.

Forskningsprojekt Survive syftar till att kartlägga behov och resurser samt att ta fram förslag och testa insatser vad gäller hjälp, stöd och vård i samband med sexuellt våld i Jönköpings län.

P4 Jönköping och SVT uppmärksammar JA:s forskning

2023-05-17