10 lessons from 20 years in QI

Boel Andersson Gäre representerade Jönköping Academy på International Forum on Quality and Safety i Köpenhamn.

Boel presenterade tillsammans med Paul Miles, barnläkare från USA som varit mycket involverad i QI (kvalitetsförbättring) inte minst inom utbildning samt Sir John Oldham, allmänläkare som under många år utvecklat QI inom primärvården inom det nationella hälso- och sjukvårdssystemet (NHS) i UK. Titeln på sessionen var Silver radicals present 10 lessons from 20 years in QI and large scale change.

Det var närmare 500 deltagare i publiken och hälften av presentationen utgjordes av interaktion med frågor och synpunkter från publiken. Forum on Quality and Safety arrangerades av Institute for Healthcare improvement.


Boel

Foto: Agneta Ståhl

2023-05-24