Barn med mobil

Mobilkörkort

Frida Lygnegård har på uppdrag av Telia utvärderat ”Mobilkörkortet” – ett digitalt verktyg för barn i åldern 6-9 år som ska hjälpa barn och deras föräldrar att känna sig tryggare på nätet.

Projektet är en uppdragsforskning i samarbete med Telia och MSi och utvärderingen visade att Mobilkörkortet kan vara ett användbart verktyg för att möjliggöra en dialog mellan barn och föräldrar om livet på nätet. Barnen och föräldrarna gav också förbättringsförslag som kommer att ligga till grund för Telias vidareutveckling av Mobilkörkortet.
- Utvärderingen visar att verktyget absolut har en potential men att innehållet kan behöva anpassas för att även passa yngre barn, säger Frida Lygnegård, lektor vid avdelningen för Rehabilitering.

Längre intervju med Frida >

Utvärderingen av Mobilkörkortet > Pdf, 413.1 kB, öppnas i nytt fönster.


Mer info

Mötesplats Social Innovation (MSI) vid Malmö universitet har i samarbete med Telia tagit fram ett verktyg för att kunna visa på värdet av socialt hållbarhetsarbete.

Läs mer om effektmätningen > Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer info om Telias arbete med digital inkludering > Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2023-06-05