Avslutning

Masterstudenterna tar examen

Vid Hälsohögskolans avslutningshögtid i fredags var Pingstkyrkan i Jönköping fullsatt till sista plats. Studenterna på Masterprogrammet i förbättringsvetenskap och ledarskap tog examen efter tre års studier och under den stämningsfulla avslutningshögtiden delade Jönköping Academy ut priset The Paul Batalden award for best Master Thesis in improvement.

Pris för bästa examensarbete gick till Maja Ahlberg med motiveringen:

Maja Ahlbergs examensarbete syftar till att förbättra fothälsan för personer med diabetes genom att öka medarbetares följsamhet till preventiva rekommendationer. Resultat bidrar tydligt till ett förbättrat omhändertagande och i förlängning till bättre hälsa för personer med denna folksjukdom.

Förbättringsarbetet och studien är relevanta och examensarbetet är föredömligt genomfört och välskrivet.

De två hedersomnämnandena gick till Cornelia Sanders och Charlotte Flink Oskarsson


Cornelia Sanders
Examensarbetet belyser vikten av att förbättra överrapporteringen mellan operationssköterskor. Situationer där snabbhet är oumbärligt, innebär en risk för kommunikativa miss-förstånd och kan därmed påverka patientsäkerheten. Genomfört förbättringsarbete ökade följsamheten till patientsäkerhets­verktyget SBAR men kollegialt stöd var viktigt i sammanhanget.

Examensarbetet belyser ett relevant ämne och ger ett tydligt bidrag till den praktiska verksamheten.

Charlotte Flink Oskarsson
Misstanke om våld mot barn i nära relation är ett angeläget ämne. Examensarbetet visar att den forskningsbaserade insatsen ”Tryggare barn” ökar tilliten mellan barn och föräldrar. ”Tryggare barn” når en målgrupp som socialtjänsten tidigare haft svårigheter att möta upp.

Examensarbetet är väl genomfört och resultatet är viktigt då det berör insatser kring en sårbar grupp i samhället.

Examen

Masterstudenterna i kvalitetsförbättring och ledarskap

Diplomutdelning

Maja Ahlberg tar emot sitt diplom

Diplomutdelning

Cornelia Sanders tar emot sitt diplom

Gruppbild
2023-06-12