Gruppbild

Deltagarna på JA:s strategidag

Två dagar av strategi och teambuildning

Den 6-7 september bjöd Jönköping Academy for Improvement of Heath of Welfare (JA) in till strategidag följt av teambuildning och samtal kring gemensamma ansökningar, på Mullsjö Hotell och Konferens.

Dagarna inleddes med strategiska samtal med personer från Region Jönköpings län (RJL), länets kommuner samt olika fackhögskolor på Jönköping University. RLJ och JU lyfte vad respektive organisation har för förväntningar på JA.
- Det finns ett tydligt önskemål om att JA ska stärka praktiken och lärandet i regionen genom teoribildning och vetenskaplig metodik, säger Sofi Fristedt, föreståndare för Jönköping Academy. Det finns ett behov av en kreativ mötesplats för lärare, forskare, medarbetare och studenter som driver utveckling. Flera av samtalen dessa dagar landade i vikten av att det JA gör ska möta Esthers behov, vilket betyder att det vi gör måste vara relevant för medelsvensson. Det innebär bland annat att vår forskning och utbildning ska möta samhällets behov, att verksamhetscheferna i praktiken är engagerade i valet av våra forskningsfrågor och att vi sprider forskningsresultaten på ett bra sätt så att kunskapen kommer verksamheten och dess målgrupper till nytta.

Efter första dagens strategisamtal åkte majoriteten av deltagarna vidare och forskare och verksamhetsansvariga från JU och praktiken tog vid och fortsatte arbeta med underlaget från de strategiska samtalen.
- Vi delade in oss i olika grupper utifrån specifika intresseområden och samtalade även om gemensamma ansökningar som ligger i linje med de verksamhetsinriktningar och målbilder som diskuterats, fortsätter Sofi.
- Det har varit intressanta dagar och det har getts många möjligheter att utbyta idéer med människor från olika sammanhang, säger Christina Evaldsson, doktorand i socialt arbete och utvecklingsledare i Jönköpings socialförvaltning. Jag har min praktik i socialt arbete, och precis som alla andra som jobbar inom välfärdssektorn har vi den gemensamma drivkraften att göra livet bättre för dem vi är till för. Jag tror samskapandet är en av nycklarna för att lyckas med det. I mina doktorandstudier fokuserar jag på kvalitet i socialt arbete, och jag får energi av att vara i sammanhang likt dagarna här i Mullsjö, där vi har möjlighet att diskutera frågor som är gemensamt för oss alla.
- Jag är mycket glad, stolt och tacksam för det inspirerande, samskapande engagemang som alla deltagare bidrog med, avslutar Sofi. Det ger goda förutsättningar för viktiga och kloka steg inom JA.

Christina Evaldsson, doktorand i socialt arbete och utvecklingsledare i Jönköpings socialförvaltning

Christina Evaldsson, doktorand i socialt arbete och utvecklingsledare i Jönköpings socialförvaltning

Teambuildning

Att bygga en legofigur med enbart muntliga instruktioner är inte så lätt som man kan tro. Legobygge på tid var en av dagens teambuildningsaktiviteter.

Värderingskort

Kort med värderingar som start på grupparbete

Grupparbete

Här identifieras mål och aktiviteter för JA på kort och lång sikt

2023-09-11