Elin Fröding, Axel Ros och Kathryn Turner

Elin Fröding, Axel Ros och Kathryn Turner

Konferens om kvalitets- och patientsäkerhet i Sydkorea

ISQua, International Society for Quality in Health Care är en stor internationell organisation som arbetar för bättre kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvård. ISQua arbetar med utbildning, kunskapsspridning, utvärdering och ackreditering för att stöda utvecklingsarbetet. Boel Andersson Gäre och Axel Ros är medlemmar i ISQuas International Academy of Quality and Safety.

ISQua arrangerar en gång om året en konferens om kvalitets- och patientsäkerhetsarbete. I år arrangerades den konferensen i Seoul i Sydkorea 27-30/8. I konferensen fanns 1616 deltagare från 77 länder med 597 posters och mer än 200 presentationer av mer än 180 föreläsare. Tre av dem var från Region Jönköpings län och Jönköping Academy – Anette Peterson, Elin Fröding och Axel Ros.

Anette och Axel deltog i ett seminarium – 20 years of sustainably improving healthcare – experiences from 2 healthcare organisations in Sweden and Australia – där erfarenheter av att arbeta med kvalitet som strategi i Region Jönköpings län och ett sjukvårdssystem i Adelaide i Australien redovisades och diskuterades. Erfarenheterna var mycket lika varandra – avgörande faktorer för framgång är uthålligt och stödjande ledarskap, fokus på patientnytta (vad är bäst för Esther?), tydlig prioritering av utvecklingsarbete, tilltro till medarbetares förmåga och vilja att arbeta med och utveckla verksamheten, och utbildning av medarbetare i metoder för utvecklingsarbete.

Elin och Axel hade tillsammans med Kathryn Turner, psykiatriker, sjukvårdsdirektör och forskare från Brisbane i Australien, en session som handlade om behovet av bättre utredningar för ett bättre utvecklande lärande efter suicid och hur det kan göras – Healing, learning and improving following suicide: Challenges, possibilities codesigning a way forward. Sessionen byggde på den forskning Elin har redovisat i sin doktorsavhandling om utredning av suicid som vårdskada och det utvecklingsarbete och den forskning Kathryn bedriver i Brisbane om samma sak. Elins och Kathryns ingångar i detta är lite olika men kompletterar varandra och förhoppningsvis kan vi framöver gemensamt utveckla vårt arbete i detta område.

Axel deltog också i ett mera lättsamt lunchseminarium som handlade om hur man kan använda spelfilmer i utbildning av vårdprofessioner om patientsäkerhet, bemötande och empati – Patient safety and cinema – What the silver screen can teach us: Developing empathy in healthcare professionals.
- Vi tycker att detta var en bra konferens med genomgående hög kvalitet, säger Axel. Ett ofta återkommande tema under konferensen var co-production, både av sjukvård men också i forskningen. Det är bra och givande att delta i konferenser och delge och diskutera det utvecklingsarbete och den forskning man gör. Erfarenhets- och kompetensutbyte är viktigt för utveckling av verksamheten i hälso- och sjukvård och forskning.

2023-09-12