Helena Kilander

Charlotte Jerkelund, Folkhälsoavdelningen på Region Jönköpings län och Helena Kilander, Jönköping Academy på Hälsohögskolan

Utsatta för sexuellt våld ska få bättre hjälp

Personer som utsatts för sexuellt våld ska få bättre hjälp. Det är målet med forsknings- och utvecklingsprojektet Survive, i vilket många olika aktörer i Jönköpings län samverkat. Den 6 oktober hölls projektfinal som också blev ett avstamp för fortsatt arbete.

Att bli utsatt för sexuellt våld är ett globalt folkhälsoproblem. Det ger svåra konsekvenser både för den fysiska och mentala hälsan och på framtida relationer. Lång tid kan passera innan det kommer till omvärldens kännedom att en person har utsatts för sexuellt våld, ofta i samband med att personen söker vård av andra skäl.

Projektet Survive har haft som mål att ta fram förslag på insatser och testa förbättringsåtgärder vad gäller hjälp, stöd och vård i samband med sexuellt våld i Jönköpings län. En rad aktörer i bland annat hälso- och sjukvård, polisen, socialtjänst, elevhälsa och ideella organisationer har samverkat i arbetsgrupper. Länsstyrelsen i Jönköping är en av flera samarbetspartners i projektet. Länsstyrelsen har även i uppdrag att samordna och utveckla länets våldsförebyggande arbete.

Det finns en kraft i att arbeta tillsammans

På fredagen den 6 oktober anordnades projektfinalen för Survive, i Fjällstugan i Jönköping. Beslutsfattare, personer som arbetar med verksamhetsutveckling och deltagare i projektet var inbjudna för att ta del av lärdomar som dragits och inspireras till fortsatt arbete.

– Vi har träffat många aktörer, allt från frivilliga organisationer till kommuner och myndigheter. Eftersom alla har olika perspektiv att bidra med finns det en kraft i att arbeta tillsammans. Det ger hopp om att vi ska kunna gå vidare och göra något bra av detta, säger Anette Magnusson, enhetschef Ungdomsmottagningen Jönköping.

Anette Magnusson upplever att det finns en stor vilja att jobba med frågor som rör stöd, hjälp och vård för personer utsatta för sexuellt våld. Hon nämner också utsatthet på nätet som exempel på en fråga som vuxit sig större.

– Det är viktigt att inte förringa eller förkasta den.

Anette Magnusson

Anette Magnusson, enhetschef Ungdomsmottagningen Jönköping, var en av deltagarna på projektfinalen.

Utan hjälp kan skadorna finnas kvar hela livet

På plats fanns nyckelpersoner från en rad olika verksamheter, däribland Rise – Riksföreningen mot incest och andra sexuella övergrepp i barndomen. Skadorna från sexuellt våld kan finnas med hela livet och riskerar leda till depression, ätstörningar, missbruk, PTSD eller annat, även långt senare.

– Personer som utsatts för sexuellt våld befinner sig ofta i ett stort lidande. När samhället inte finns där för att hjälpa får det stora negativa konsekvenser. Vi ser positivt på att det tas ett regionalt initiativ i Jönköpings län för att samarbeta i dessa viktiga frågor, säger Hermine Holm, generalsekreterare Rise.

Vikten av att våga fråga

Förbättringarna som tagits fram under projektet har testats i olika verksamheter, som psykiatri, socialtjänst och kvinnosjukvård. Organisationer som företräder personer med egen erfarenhet av sexuellt våld har gett röst åt målgruppen och bidragit till att identifiera behov och möjligheter till förbättringar.

Tania Karanja, utvecklingsledare Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer, Länsstyrelsen i Jönköping, ser projektfinalen som ett avstamp. Arbetet med befintliga och nya förbättringsförslag kommer att fortsätta, och särskilt viktigt för att kunna hjälpa är att våga fråga.


Om projektet

Survive-projektet är ett samarbete mellan Region Jönköpings län, Kommunal utveckling, Länsstyrelsen i Jönköping, Polisområde Jönköping, Rise Sverige, Novahuset och Jönköping Academy på Hälsohögskolan. Helena Kilander är ansvarig forskningsledare och projektet är del av SAMSKAPA- forskningsprogram, finansierat av FORTE och Region Jönköpings län.

Text och foto: Hanna Sjöberg, Länsstyrelsen

Läs mer om Survive här >

2023-10-10