Johan Thor

Vår kära vän och kollega Johan Thor har avlidit

En exceptionell person, vän och kollega, professor Johan Thor har efter en tids sjukdom alltför tidigt lämnat jordelivet. Våra tankar går i första hand till Johans familj och närstående.

Johan har hela tiden drivits av starka inre värderingar och en vilja att bidra till förbättringar. Därigenom kom han att ägna merparten av sitt yrkesliv som läkare åt kvalitetsförbättring, evidensbaserad medicin och patientsäkerhet med målet att göra vården bättre för såväl patienter som medarbetare och verksamheter.

Redan som nybliven läkare identifierade Johan flera förbättringsmöjligheter i vården. För att öka sin förståelse och kunskap inom kvalitetsområdet genomförde han en Master of Public Health vid Harvard School of Public Health 1995. Han blev specialist i socialmedicin och 2007 den förste i Sverige som disputerade inom förbättringsforskning vid Medical Management Centrum, på Karolinska Institutet i Stockholm.

Med sin enastående kunskap som expert, lärare och forskare inom förbättringsforskning tog Johan 2009 på sig uppdraget att som förste föreståndare leda uppbyggnaden av Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare (JA), en högskoleövergripande centrumbildning skapad i samverkan med regionen och länets kommuner. En första uppgift blev att utveckla masterutbildningen i kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd. Johans insatser för Jönköping University, Region Jönköpings län och kommunal utveckling, resulterade i centrets framgång. Genom JA och ett Vinnvård Fellowship inom Improvement Science har Johan bidragit till varaktig förbättring av hälso- och sjukvården i Sverige, och till värdefulla nationella och internationella nätverk.

Johan var ett levande uppslagsverk inom förbättringsforskningen. Hans förmåga att koppla samman forskning, forskare, doktorander och studenter från praktiken, och bygga nätverk inom ämnet, var unik. Hans outtröttliga strävan efter kunskap och hans ständiga fråga: "Hur kan jag bidra till detta?" gjorde honom till en inspirerande lärare, och en uppskattad handledare och kollega. Den Sokratiska metoden, att ställa frågor snarare än att ge svar var ett signum för Johans undervisning och handledning.

Johan var en visionär forskare och ledare, men också en ödmjuk person som alltid var närvarande och redo att dela sin tid och kunskap för att hjälpa andra och förbättra samhället. Han hanterade varje situation och person med värdighet och respekt. Oavsett de utmaningar som livet medförde, bemötte han dem med en osviklig styrka och en inspiration för alla omkring sig, och delade generöst med sig av sin tid och sina kunskaper. Johan var så mycket mer än lärare och forskare; han var filosof, rådgivare och en gentleman i varje bemärkelse av ordet. Vi är djupt tacksamma för den tid vi fått tillsammans med Johan, och vill hedra hans minne genom att föra hans arv av klokskap och vänlighet vidare.

/Vännerna och kollegorna på Jönköping Academy och Avdelningen för Kvalitetsförbättring och ledarskap, Jönköping University

2023-10-10