Nicolas Lunabba

Innovativa lösningar för ett inkluderande arbetsliv

Nicolas Lunabba var en av keynote-föreläsarna under Mötesplats Social Innovations konferens i Malmö 23 nov. Han berättade om resan från basket till mobilisering för social rättvisa.

Nicolas vet hur det är att växa upp i ett miljonprogramsområde, om hur det är att vara ung och kämpa i underläge. Nu är han medelklass, känd verksamhetsledare för Helamalmö, författare till boken Blir du ledsen om jag dör? och hedersdoktor vid Malmö UNicolasniversitet. Under konferensen berättade Nicolas om sina egna erfarenheter som ung i Malmö, om mötet med Elijah och om Helamalmös arbete med att mobilisera för social rättvisa.

Programmet under dagen spände över ett stort område. Den gröna omställningen, den större och åldrande befolkningen och den tekniska utvecklingen, med ökad digitalisering och AI, ställer nya krav på arbete och arbetsmarknaden. Nya krav på kunskap, kompetens men också på normer, organisering, ledarskap och policys. Samtidigt står många långt ifrån svensk arbetsmarknad. Flera slutar också arbeta i förtid. Den arbetsrelaterade ohälsan, sjukfrånvaron och långtidsarbetslösheten är hög.

Många av utmaningarna är komplexa och kräver samverkan över gränser, mellan olika professioner, branscher och sektorer, men också nya tankesätt.

Under dagen gavs inblickar från svensk pågående forskning, projekt och exempel från olika sektorer som varvades med internationella utblickar, trendspaningar och interaktiva workshops.

MSI:s konferens pågick från onsdag-fredag och flera av JA:s medarbetare och forskare kopplade till oss fanns på plats i Malmö.

2023-11-28