Helena Kilander, Malin Holmqvist och Anne-Marie Suutari

Helena Kilander, Malin Holmqvist och Anne-Marie Suutari har alla haft Johan som handledare under sin doktorandtid

Seminarium i Johan Thors anda

Jönköping Academy och Medical Management Centrum på Karolinska Institutet arrangerade den 23/1 ett seminarium för att lyfta fram Johan Thors bidrag till utveckling av förbättring och förbättringsvetenskap samt utbildning inom dessa områden. Johan avled under hösten 2023 efter en tids sjukdom och lämnar efter sig både en stor saknad och en djup tacksamhet över hans avtryck.

Under rubriken ”Getting going on getting better” gavs glimtar från några av de sammanhang Johan varit engagerad i, och flera av Johans tidigare doktorander presenterade sina arbeten.

Presentationerna visade på den bredd av områden som Johan genom sina nätverk nått och där förbättringsvetenskapen har kunnat bidra till bättre resultat; psykiatri, diabetesvård, samskapande med patienter inom sjukhusvård, säkrare läkemedelshantering för äldre mm. En röd tråd är grunden i att systematiskt lära tillsammans med praktiken och alla som berörs, patienter och närstående vårdens, olika professioner, vårdgrannar i processerna etc.
- Johans förmåga och sätt att ställa ”de kluriga frågorna” var något som samtliga doktorander lyfte fram som ett särskilt stöd i deras eget lärande och utveckling, säger Helena Kilander som var en av moderatorerna under seminariet.

Seminariet ägde rum i hybridform. Ett 20-tal personer fanns på plats på Jönköping University, ungefär lika många på Karolinska Institutet och därtill drygt 70 personer på olika platser i landet.

Johans familj var också på plats under seminariet. Dottern Clara Popenoe Thor besökte Jönköping.
- Efter att ha tagit del av alla presentationer i eftermiddag inser jag vilken frågeställare pappa var, säger Clara. Jag tror jag ärvt min nyfikenhet av honom. Jag känner igen många uttryck och namn från samtal vid köksbordet hemma, roligt att få dem i sitt sammanhang idag. Och precis som mamma kommenterade i sitt inlägg på slutet av seminariet, förstår jag nu också vilken stor betydelse han haft för många människor.

Helena Kilander och Clara Popenoe Thor

Helena Kilander, kollega till Johan och Johans dotter Clara Popenoe Thor

Boel Andersson Gäre och Mats Brommels

Boel Andersson Gäre och Mats Brommels summerade seminariet och delade guldkorn från tiden med Johan.

2024-01-25