NSQH

Konferens om patientsäkerhet och kvalitetsarbete i hälso- och sjukvård

Nätverket NSQH (Nordic Research Network for Safety and Quality in Healthcare) arrangerar vartannat år konferenser som handlar om forskning och utveckling i området patientsäkerhet och kvalitet i hälso- och sjukvård.

2022 var JA och Jönköping värdar för konferensen och nu har stafettpinnen gått vidare till Norge där NSQH 2024 hålls i Oslo 29 – 30 augusti.

Läs mer här >

2024-02-09