Jeffrey Braithwaite

Jeffrey Braithwaite, professor från Australian Institute of Health Innovation, var en av dagens föreläsare

Hur kan klimatpåverkan minska inom hälsa och välfärdssektorn?

Den femte största utsläppskällan i världen kommer från hälso- och sjukvård. För att diskutera den stora utmaningen hölls den 28 februari en inspirationsdag vid Jönköping University (JU) kring omställningen inom hälsa och välfärd för att både minska klimatpåverkan och anpassa verksamheterna till det ändrade klimatet.

Dagen arrangerades av Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare (JA) tillsammans med Kommunal utveckling Jönköpings Län.

Axel Ros

Axel Ros, en av dagens moderatorer

- Precis som samhället i övrigt måste hälso- och sjukvården ställa om sitt sätt att verka för att möta utmaningarna. Vi vill med denna dag visa på varför detta är viktigt och visa på vägar att göra det. Vi hoppas stimulera till utvecklings- och forskningsarbete om detta i Region Jönköpings län, de tretton kommunerna i länet och JU, säger Axel Ros, en av de ansvariga för dagen från JA.

Jane Ydman, regiondirektör på Region Jönköpings län, sa i sin inledning av dagen att det är viktigt att vi alla tar ansvar för helheten, det får inte bli någon annans område, och att det är viktigt att vi hittar ett gemensamt språk för det.
- Det är förvånande att vi inte kommit längre i arbetet med Agenda 2030, men samtidigt glädjande att lösningen är att jobba tillsammans.

Jane Ydman

Jane Ydman, regiondirektör på Region Jönköpings län

Jeffrey Braithwaite, professor från Australian Institute of Health Innovation, var en av dagens föreläsare.
- Klimatkrisen är också ofrånkomligen en hälsokris, säger Jeffrey. För att förbereda hälso- och sjukvårdssystemen för framtiden måste klimatförändringarna ses som en prioriterad fråga. Du behöver bara komma ihåg tre siffror 60:30:10. Endast 60 % av vården ges baserat på bästa evidens eller riktlinjer för bästa praxis, 30 % är slöseri och 10 % är skadligt. Om vi förbättrar dessa siffror kommer vi att leverera bättre och mindre kostsam sjukvård och även spara resurser som annars spenderas i onödan.

Engångsmaterial är en stor del av utsläppen

Utsläppen av växthusgaser kommer främst från materialanvändning, huvudsakligen engångsmaterial, samt läkemedel och energi till uppvärmning, kyla och verksamhetsdrift, liksom transporter av varor, tvätt och resor. Något talare från Region Jönköpings Län och Jönköpings Kommun tog upp som båda gjort kartläggningar över sina utsläpp för att därefter kunna arbeta förebyggande.

Dagen samlade cirka 100 deltagare och de fick ta del av både forskning och konkreta exempel på hur verksamheter i regionen arbetar med klimatfrågan.

Sofia Lantz, miljöombud på neonatalavdelningen vid RJL

Sofia Lantz, miljöombud på neonatalavdelningen vid Region Jönköpings län

- Dagen har gett mycket inspiration och kunskap kring vad vi kan göra tillsammans. Det har lett till diskussioner hur vi bland annat kan minska plastanvändningen och engångsmaterial, säger Sofia Lantz, miljöombud på neonatalavdelningen vid RJL.

Camilla Ricknell och kollegan Jennie Ferm jobbar med mathantering inom Region Jönköpings län.
- Det vi gör inom verksamhetsområde måltid är viktigt och har en stor miljöpåverkan. Vi har uppskattat klimatdagen idag eftersom det gett oss möjlighet att zooma ut och se vår del i ett större perspektiv. Det har varit en bra mix av föreläsare som belyst klimatfrågan ur olika infallsvinklar.

2024-03-04