Masterstudenter

Masterstudenter i Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd vid Hälsohögskolan

Vårdförbättringar i fokus

Den 29 februari arrangerade JA Improvement Science Day med fokus på kvalitetsförbättring, ledarskap, samskapande och patientsäkerhet inom hälsa och välfärd. Dagen hölls på Hälsohögskolan vid Jönköping University.

Dagen riktade sig till masterstudenter, doktorander, och forskare inom ämnet och bjöd på föreläsningar, presentationer av posters och mycket diskussioner.

- Dagen är viktig men inte minst unik som en mötesplats för masterstudenter, doktorander och forskare med intresse för kvalitetsförbättring. Vi ger mycket utrymme för diskussion, vilket är viktigt för att bygga relationer och stärka JA som center, men inte minst för att fördjupa och föra kunskapen framåt inom ämnet, säger Sofi Fristedt, föreståndare för JA och en av de ansvariga för dagen.

Trygghet viktigt vid förändring

En av föreläsarna var Helen Bevan, Professor of Practice for Health and Social Care Service Improvement vid Warwick Business School i Storbritannien. Hon talade om vikten av att bygga tillhörighet vid förändringar. Om man skapar tillhörighet känner man sig trygg och delaktig i förändringen. Helen har även varit involverade i masterutbildningen Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd vid Hälsohögskolan under flera år och coachat studenter med deras poster-presentationer.

Helen Bevan

Helen Bevan, Professor of Practice for Health and Social Care Service Improvement professor vid Warwick Business School i Storbritannien

- Varje år är jag förundrad av vad studenterna har lärt sig, deras perspektiv och deras klokhet. Lärandet i processen är fantastisk, när man går ur sin ”comfort zone” och gör framsteg i sin karriär, säger Helen Bevan.

Gabriella Kalodimos och Martin Zetterlund var två studenter som presenterade sina postrar kring kvalitetsförbättring och båda var mycket nöjda med dagen. De arbetar inom vården har gjort ett förändringsarbete på sina respektive arbetsplatser under utbildningen.

- Resan i mitt arbete har varit väldigt betydelsefull och det är det jag tar med mig som erfarenhet, hur man väcker intresse hos vårdpersonalen, säger Martin Zetterlund.

Doktorander

Doktorander knutna till JA berättade om sina forskningsarbeten

Arrangörer

Sofi Fristedt, Jeffrey Braithwaite, Axel Ros och Helen Bevan

Postrar


Jeffrey Braithwaite


Postrar 2


Postrar 4


Postrar 5


Postrar 6
2024-03-04