Ny föreståndare

Sofi Fristedt och Christina Petersson

Christina Petersson - ny föreståndare för Jönköping Academy

Sofi Fristedt lämnar nu över stafettpinnen till Christina Petersson som blir ny föreståndare för forskningsmiljön Jönköping Academy for Improvement of Heath of Welfare på Hälsohögskolan.

Christina kommer närmast från ett uppdrag som utvecklingsledare på Qulturum samt chef för Registercentrum sydost. Qulturum är ett centrum för utveckling och förbättringsarbete inom hälso- och sjukvård och tandvård i Region Jönköpings län.

- Det känns tryggt att lämna över till Christina, säger Sofi. Jag har fullt förtroende för att hon kan ta vid där jag slutar och utveckla Jönköping Academy vidare. Eftersom Jönköping Academy är gemensamt för Jönköping University och Region Jönköpings län så är det också positivt att växla från en föreståndare anställd på Jönköping University till en föreståndare anställd av Region Jönköpings län.

- Jag har funnits i Jönköping Academy´s sammanhang i minst 10 år, sedan min tid som doktorand och sett centrat utvecklats mycket under de senaste åren, säger Christina. Förhoppningsvis kan jag bidra till den fortsatta utvecklingen att driva forskningsfrågor som accelererar forskning och innovation som kan möta välfärdsutmaningarna inom området hälsa och välfärd. Med min breda kliniska kompetens där jag funnits i regionens verksamheter först som sjuksköterska, och sedan som utvecklingsledare så tror jag att mina nätverk såväl inom regionen som utanför kommer bidra till att utveckla Jönköping Academy så att forskningsmiljön fortsätter att vara ledande inom kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd.

- Vi är mycket glada att Christina valt att ta sig an föreståndaruppdraget på Jönköping Academy och är övertygade om att Christina har de egenskaper, erfarenheter och den energi som behövs för att fortsätta den goda utvecklingen som Sofi lagt grunden till, säger Staffan Hägg, ordförande i JA:s ledningsgrupp. Jag vill som representant från ledningsgruppen passa på att tacka Sofi för hennes mycket värdefulla insatser som föreståndare.

Christina började sitt uppdrag 1 mars och den första månaden går hon parallellt med Sofi. Christina har detta uppdrag på 50 % och under resterande tid är hon kvar på Region Jönköpings läns utvecklingsenhet. Sofi har redan påbörjat sitt nya uppdrag som avdelningsföreståndare för Institutet för gerontologi på Hälsohögskolan.

Varmt välkommen till Jönköping Academy, Christina!

2024-03-19