Yashar Mahmud, moderator Sofie Rotstedt och Åsa Gustavsson föreläste under JU LIVE.

Yashar Mahmud, moderator Sofie Rotstedt och Åsa Gustavsson föreläste under JU LIVE.

God och jämlik vård även för äldre döva

Föreläsningsserien JU LIVE belyser aktuell forskning vid Jönköping University (JU). Den 21 mars var det åter dags, den här gången med Yashar Mahmud, postdoktor vid Hälsohögskolan vid JU som tillsammans med Åsa Gustavsson, projektledare på Jönköpings Läns Dövas och Teckenspråkigas förbund, berättade om ett unikt projekt som förbättrar omsorgen för äldre döva.

Svårigheter att kommunicera och bristande tillit till samhället gör att många äldre döva inte får den vård och omsorg de behöver. Det kan också leda till en ensam ålderdom. Projektet Movadot vill hjälpa till att förebygga detta. Movadot står för ”Mobilt vårdteam för äldre döva i Jönköpings län” och innebär att döva undersköterskor som kan teckenspråk besöker äldre döva som har hemtjänst eller bor på äldreboende. Från starten har forskare från Hälsohögskolan följt projektet och intervjuat de äldre, personalen från Movadot och ordinarie personal.

Christin Ingesson, undersköterska i projektet.

Christin Ingesson, undersköterska i projektet.

I publiken på JU LIVE satt bland annat en av undersköterskorna som arbetar i projektet.

– Jag har sett stor skillnad hos brukarna som nu tar för sig mer. Vi blir en länk mellan dem och den hörande personalen där det tidigare varit missar i kommunikationen. Det känns så fint att vara med på den här resan, säger Christin Ingesson.

Framtida lösning för fler grupper i samhället

Åsa Gustavsson berättar att många har en tuff bakgrund och har svårt att känna tillit till den hörande personalen. Många gånger blir det missuppfattningar. Som exempel var det en person som inte ville att personalen skulle ha munskydd då den döva varken kunde se minspel eller läsa på läpparna. Detta kom fram efter besök av Movadot.

Under föreläsningen pratade Yashar Mahmud om att forskningen bekräftar isoleringen de döva känt, de är mer sårbara och säkerheten har i vissa fall brustit i form av fel medicinering. För att uppnå bättre vård gäller samskapande och dialog och här är Movadots mobila arbetssätt en bra lösning. En lösning som även skulle kunna appliceras på fler minoritetsgrupper i samhället. Det kan vara svårt ekonomiskt för en enskild kommun att ta kostnaden för personal med viss kompetens och man kan då gå tillsammans och arbeta över kommungränserna.

– Vi är glada och positiva till det här projektet. I framtiden kan detta bli en trygghet för oss, säger besökarna Zinita och Lars-Erik Carlsson som båda är döva.

Zinita och Lars-Erik Carlsson är positiva till projektet.

Zinita Carlsson och Lars-Erik Carlsson är positiva till projektet.

Besökare

Muhamed Alfatlawy tycker att det mobila teamet för äldre döva borde göras till en förebild

- Vi borde samla alla goda krafter i samhället för att hjälpa minoritetsgrupper som ofta riskerar att marginaliseras, menar Muhamed Alfatlawy. Jag tror det är viktigt att se till hela människan. Det mobila vårdteamet för äldre döva i Jönköpings län är ett bra exempel och borde göras till en förbild för andra kommuner i Sverige.


Projektet drivs av Jönköpings Läns Dövas och Teckenspråkigas förbund tillsammans med Region Jönköpings Län och tre kommuner i länet med finansiering från Allmänna arvsfonden.

För mer info om projektet besök movadot.se

2024-03-22