Lisbeth Johansson

Lisbeth Johansson disputerade 5 april på Hälsohögskolan, Jönköping University.

Riktade hälsosamtal ur ett socioekonomiskt perspektiv

Fredagen den 5 april disputerade Lisbeth Johansson i ämnet Hälsa och vårdvetenskap på Hälsohögskolan. Titeln på avhandlingen är "To do or not to do? Physical activity in relation to socioeconomic status and health – a salutogenic perspective in the context of targeted health dialogues".

- Min förhoppning är att avhandlingen ger en djupare kunskap och förståelse för relationen mellan fysisk aktivitet och hälsa samt för de fördelar som fysisk aktivitet ger, i förhållande till socioekonomi, säger Lisbeth. Studierna jag gjort kan också vara en hjälp i att vidareutveckla riktade hälsosamtal för att på ett salutogent sätt ge, framför allt människor med lägre socioekonomi, möjlighet att använda sina resurser för att öka sin fysiska aktivitet och på så sätt också förbättra sin hälsa nu och i framtiden.

Lisbeth har varit aktiv inom Jönköping Academy under doktorandtiden. Och vi ser fram emot att arbeta vidare med Lisbeth efter hennes disputation. Lisbeth kommer bland annat att bli projektledare för ett forskningsprojekt kring existentiell hälsa som genomförs i samarbete mellan bland andra Region Jönköpings län och Jönköping Academy.

Läs mer här >

2024-04-08