NSQH 2024

NSQH - deadline för abstract framflyttat

Deadline för abstract är nu framflyttat till 2 maj.

Denna konferens anordnas vartannat år, senast var det i Jönköping 2022. Konferensen samlar forskare och praktiker från de nordiska länderna som är intresserade av att bidra till utveckling av kvalitet och säkerhet i hälso- och sjukvård.

Det är en relativt liten konferens vilket ger goda möjligheter till erfarenhetsutbyte, nätverkande och kontaktskapande. Den passar bra för såväl erfarna som mindre forskare för presentation av forskningsprojekt.

Läs mer här > Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2024-04-26