Christina Petersson och Martin Rejler

Christina Petersson och Martin Rejler

Verksamhetsnära förbättringsarbeten i professionsutbildningar

Region Jönköpings län arrangerar varje år en konferens för att dela erfarenheter och kunskap inom hälso- och sjukvård samt omsorg, kallad Utvecklingskraft. Årets konferens ägde rum 24-25 maj och samlade personer från hela Sverige som arbetar inom vård, omsorg och tandvård.

Under konferensens andra dag medverkade Martin Rejler, läkare och ansvarig för kvalitets- och utvecklingsdelen av ST-läkarutbildningen i Region Jönköpings län och Christina Peterson docent och föreståndare för Jönköping Academy for Improvemant of Heath of Welfare. Martin och Christina delade med sig av flera exempel av verksamhetsnära förbättringsarbeten inom hälso- och sjukvårdens professionsutbildningar i Region Jönköpings län från studentgrupper inom Interprofessionellt lärande, IPL och ST-utbildningen för läkare. De gav också en översikt och nivågruppering av kvalitets- och utvecklingskurser i regionen och hur de kan utvecklas framöver.

Konferensen arrangerades i hybridformat, där ca 100 personer fanns på plats på Qulturum i Jönköping och ungefär lika många följde sändningen på länk. Vi på Jönköping Academy tackar kollegorna på Qulturum för en väl genomförd konferens där det lyftes många inspirerande exempel på hur man kan stärka vårdens kvalitet och tillgänglighet.

2024-04-30