Malin Holmqvist, Elin Fröding och Anne-Marie Suutari

Malin Holmqvist, Elin Fröding och Anne-Marie Suutari

3 doktorer från JA promerades vid Akademisk högtid

Vartannat år firar Jönköping University Akademisk högtid med installation och promotion. Den Akademiska högtiden med professors­installation och doktorspromotion är en ceremoniell tillställning med många gäster, vackra högtidsdräkter, tal och levande musik och arrangerades denna gång den 4 maj på Kulturhuset Spira med efterföljande gemenskap och god mat på Science Park Towers.

Anne-Marie Suutari

Anne-Marie Suutari

Akademisk högtid var både högtidlig och rolig och innehöll även installation av nye rektorn Måns Svensson och nya professorer vid samtliga fackhögskolor.

Under högtiden promoverades 32 nyblivna doktorer samt därtill två hedersdoktorer, Linjun Shi och Mian Lodalen.

Från Hälsohögskolan promoverades hela elva doktorer med stor bredd på forskningsområden.
- För oss på Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare, var det särskilt roligt att inte mindre än tre av dessa doktorer är knutna till vår forskningsmiljö, säger professor Boel Andersson Gäre. Deras avhandlingar visar på bredden av områden som det forskas om inom kvalitet, ledarskap och patientsäkerhet – denna gång med studier inom psykiatri/suicidprevention ur ett patientsäkerhetsperspektiv, förbättrad läkemedelssäkerhet för äldre samt lärcafé med patienter och anhöriga inom hjärtsjukvården.

Malin Holmqvist

Malin Holmqvist

Fem av de elva installerade professorerna är verksamma vid Hälsohögskolan: Monika Allgurin, Tina M. Olsson, M.P.A., Ph.D., Gunilla Björling, Måns Svensson och Lena Rosenberg. Björn Erfors, adjunkt vid Hälsohögskolan, tilldelades pedagogiska priset under ceremonin.

Vi på Jönköping Academy gläds med Malin, Elin och Anne-Marie. Och också roligt att konstatera att så stor del av de nyinstallerade doktorerna och professorerna kommer från hälsa- och välfärdsområdet!

 

Axel Ros, Elin Fröding och Boel Andersson Gäre

Axel Ros, Elin Fröding och Boel Andersson Gäre

2024-05-08