Helena Kilander, H.M. Drottningen och Charlotte Jerkelund

Helena Kilander, H.M. Drottningen och Charlotte Jerkelund

Lansering av kartläggning av stöd

Igår deltog Helena Kilander, forskare från Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare och Charlotte Jerkelund från sektion Folkhälsa, Region Jönköpings län på ett seminarium i Stockholm.

Vid seminariet lanserade ChildX Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och samarbetsorganisationer en stor kartläggning av det svenska stödsystemet för barn och unga som utsatts för sexuellt våld, i närvaro av H.M. Drottningen och med representanter från myndigheter, andra delar av offentlig sektor samt civilsamhället.
- Kartläggningen är delvis baserad på lärdomar från projekt Survive Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. där vi i länet har arbetat tillsammans med att kartlägga behov och resurser samt genom samskapande ta fram förlag på förbättringsområden och testa insatser vid sexuellt våld, säger Helena Kilander. Det är fantastiskt att länets projekt har fått ett nationellt erkännande, då det spänner över en komplex samhällsutmaning som engagerar många olika organisationer inom både offentlig och idéburen sektor. Vi ser fram emot ett fortsatt samarbete med ChildX genom ett nystartat nätverk.

Foto: Hanna Wigerdal, ChildX

2024-05-21