Mattias Elg

Mattias Elg – ny gästprofessor på JA

Centrumbildningen Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare (JA) förstärks från och med 1 juni då Mattias Elg tillträder tjänsten som gästprofessor.

- Vi är glada att välkomna Mattias till oss, han kommer bidra till vårt profilområde kvalitetsförbättring och ledarskap, säger Christina Petersson, föreståndare för JA. Med Mattias gedigna kunskap och breda kompetens förstärker vi vårt team ytterligare.

Mattias finns till vardags på Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling på Linköpings Universitet. Mattias kommer nu att kombinera det uppdraget med 20 % tjänst på JA.
- I samarbete med Regionen som är en del av JA, planerar vi kommande forskningsprojekt och Mattias blir en viktig lagspelare i det arbetet, säger Christina. Mattias kompetens kommer också väl till pass i utvecklingen av kurser på master- och doktorandnivå.

- Mitt intresse för interaktiva ansatser och medskapande har format min karriär både som forskare och forskningsledare, säger Mattias Elg. Några exempel är hur vård levereras och hur patienter kan vara delaktiga. Digital teknik, som digital egenmonitorering, är ett område där jag ser stor potential.

- Jag vill också med mina perspektiv – mycket utifrån organisationsteori – vara del i att förbättra hälso- och sjukvårdssystemet på alla nivåer, fortsätter Mattias. Min senaste forskning undersöker hur olika institutionella logiker och organisatoriskt lärande kan skapa bättre vård. Jag är särskilt intresserad av hur vi kan överbrygga gapet mellan policy och praktik och utveckla de kompetenser som kommer att behövas i framtiden. Min senaste bok, Förstå, förutse och förbättra, kombinerar de senaste rönen inom beslutsfattande och organisatoriskt beteende med Demings kvalitetsledningsteorier.

- Med min erfarenhet och intresse för forskning är jag övertygad om att jag kan tillföra nya och spännande perspektiv till Jönköping Academy, avslutar Mattias. Jag ser fram emot att bidra till akademins och dess studenters utveckling på flera sätt.

2024-05-28