Anmälan är öppen från 15 mars inför HT och från 15 september inför VT. För kurser stänger anmälan i slutet av april respektive slutet av oktober. Seminarier, verkstäder och coachning kan man anmäla sig till ända fram till en vecka före aktivitetsstart.

style Utbildningstyp: Verkstad
event Kursstart: Flera tillfällen
place Ort: Jönköping

VT2024

  • 2024-03-12, 13:00 - 17:00

Hur kan jag som lärare bäst utnyttja analoga/digitala och synkrona/asynkrona inslag i min undervisning för att öka flexibilitet och tillgänglighet? Att medvetet använda en blandning av analoga/digitala och synkrona/asynkrona inslag i undervisning öppnar upp för nya möjligheter, som att nå nya studerandegrupper och bidra till ett hållbart, flexibelt och livslångt lärande. Men för att undervisningen ska fungera bra behöver pedagogiken utformas på ett sätt som aktiverar och engagerar studenter och stöder lärande, inkludering och samarbete över rumsliga och analog-digitala gränser.

 

Verkstaden har fokus på arbete med konkret undervisningsdesign i ditt eget ämne. Med utgångspunkt i vilka dina studenter är och vad du vill att de ska ha möjlighet att lära sig får du arbeta med flexibilitet i undervisningsdesign för att gynna lärande. Du får på ett strukturerat vis gå igenom analoga/digitala och synkrona/asynkrona möjligheter som kan stödja det du vill åstadkomma. Verkstaden bygger på kollegialt lärande över ämnesgränser.

 

Verkstaden baserar sig på ett inledande teoretiskt seminarium Undervisning i hybrida och blandade lärmiljöer – att undervisa på olika sätt för ökad flexibilitet. För att ha så mycket ut som möjligt av verkstaden bör du delta i seminariet också.

 

Horisontella mål för Educate-aktiviteter

De horisontella målen är att stärka och ge läraren möjlighet att lösa problem i pedagogiska miljöer, främja och delta i kollegialt lärande och samverkan, och utöka sin pedagogiska repertoar för att underlätta livslångt lärande

Kontakta oss

Kontaktpersoner

  • Docent Datorsystemteknik