I Educates uppdrag ingår omvärldsbevakning. Omvärldsbevakning är det mest uppdaterade formatet vi använder för att dela med oss av våra spaningar.

Här kuraterar vi innehåll från olika centra för pedagogisk utveckling, våra nätverk, och olika medier och debattforum så att du får en uppdaterad inblick i vad världen pratar om just nu.

I Educates uppdrag står det att det högskolepedagogiska centret är JU:s kontaktorgan gentemot internationella, nationella och regionala samarbetspartners inom det högskolepedagogiska området, följer utvecklingen och sprider aktuell relevant information vidare inom JU. Det gör vi på våra inspirationssidor, och genom omvärldsbevakning följer vi utvecklingen.

Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF)

SUHF samordnar kvalitetsarbete och policyutveckling inom högre utbildning i Sverige. De genomför konferenser och seminarier om utveckling av kvalitetssystem och utvärderingslandskap inom högre utbildning och forskning​, och har en lång serie rapporter som beskriver arbetet.

SUHF Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Umeå universitet

Umeå universitet har en av landets största utvecklingsenheter för lärande och lärandestöd (UPL) som bland annat arbetar med att minska glappet mellan traditionell och digital undervisning. Nyhetsflödet speglar arbetet​.

UPL vid UU - Nyheter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Göteborgs universitet

På Göteborgs universitet (PIL-enheten) finns utbildningar och forskning inom högskolepedagogik men också en resursbank för anställda som är öppen för alla. Bland annat finns tips om AI-genererat material, undervisningsformat och undervisningsmetoder.

PIL vid G Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.U

 

Södertörns högskola

Utvecklingsenheten för högskolepedagogik och bildning har en egen skriftserie, Södertörn Studies in Higher Education. Här hittar du perspektiv på lärande, studier och best practice.

Enheten för högskolepedagogisk utveckling Södertörns högskola Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

International Journal of Sustainability in Higher Education

Syftet med International Journal of Sustainability in Higher Education är att tillhandahålla aktuell information om nya trender inom hållbarhet i samband med högre utbildning, och att katalysera nätverkande och informationsutbyte om hållbar utveckling på global nivå.

International Journal of Sustainability in Higher Education Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senaste nytt på Educate