Jönköping University erbjuder utbildningstillfällen och/eller handledning i system och tjänster som används för undervisning, samarbete och administration.

Utbildning/handledning i nedanstående system kräver ett JU-konto eller tillgång till intranätet för att anmäla sig, eftersom att de främst riktar sig till personal på JU.

Digtal tentamen (Inspera)

Inspera är ett system där tentamen konstrueras, administreras, genomförs och bedöms digitalt. Även automatisk resultrapportering och studenters åtkomst till tentamensresultat hanteras av systemet.

E-möte (Zoom/Teams)

För e-möten finns två verktyg: Zoom och Teams. Båda dessa tjänster kan användas till grupparbeten, handledning, video-möten eller föreläsningar. I Teams finns även flertalet ytterligare samarbetsmöjligheter.

Lärplattform (Canvas)

Canvas är högskolans webbaserade lärplattform där digitala kursmiljöer finns tillgängliga för lärare och studenter. I Canvas kan kursmaterial, inlämningar, grupper, anslag och mycket annat hanteras digitalt.

Studie­dokumen­tation (Ladok)

Ladok är ett nationellt system för studieregister med stöd för olika studieadministrativa processer. Som lärare använder du det främst till att rapportera och attestera resultat.

Office

Inom Microsoft 365 finns flertalet applikationer som kan underlätta skapande, samarbete och andra processer. Exempelvis Bookings, Forms, Whiteboard eller PowerPoint.

Media­plattform (JU Play)

Med JU Play finns möjlighet att hantera och distribuera mediainspleningar i form av ljud, video, interaktiv video eller spellistor.