Utifrån ditt uppdrag eller din roll kan du här hitta olika rekommenderade aktiviteter.

Du är givetvis alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor angående våra aktiviteter.

Roller

Styrdokument

Du kan också läsa mer om olika roller i de övergripande dokument som finns på Jönköping Universitys intranät, som ligger till grund för de olika roller och arbetsuppgifter vi baserar våra tipssidor på. Hör gärna av dig om du har tankar om en annan tipssida för olika yrkesroller.

På intranätsidan Ansvar och roller i utbildningen kan du läsa mer om vad som styr ansvar och roller, vilka ledningsstrukturer som finns på JU och hur din roll beskrivs.