Välkommen till Digital utbildning. På den här sidan hittar du pedagogiska tips för utbildning på nätet och information om tillgängliga digitala verktyg.

Digital utbildning är ett brett begrepp och på de här sidorna inkluderas även olika former av så kallad ”blended education”. Detta begrepp innefattar oftast både campusbaserat utbildning och utbildning online. Här tar vi med både kurser som drivs helt online och blended i det större begreppet digital utbildning.

När utbildning erbjuds via nätet så minskar, eller försvinner helt, den interaktionen som vanligen sker mellan lärare och studenter i det fysiska rummet. Frågan om hur man skapar engagemang hos studenter är därför ett viktigt tema för digital utbildning och likaså för de tips som presenteras här. Även om den här sidan skapats med digital utbildning i åtanke så är många tips relevanta även för campusundervisning.

Använd gärna materialet som inspirationskälla och guide i ett första steg. Testa olika tillvägagångssätt för att se vad som passar bäst för din kurs, men ha alltid tillgängliga resurser (kursbudget), typ av kurs och studentgruppens sammansättning i åtanke.

Sidan är indelad i fyra sektioner:

Digital utbildning uppdaterades hösten 2020 med

  • En guide med pedagogiska tips för digital utbildning.
  • JU-webbinarium och andra resurser samt utbildningspass för Canvas, Zoom, Teams och Inspera.

Uppdateringarna gjordes av projektgruppen Tillfälligt pedagogiskt stöd för digitalisering. Denna grupp bestod av medlemmar från fackhögskolorna, JUE och Högskoleservice samt en studentrepresentant.


Våren 2022 övertogs digital utbildning av Educate som numera ansvarar för uppdatering av sidorna.

Innehållet på sidorna har skapats baserat på den samlade erfarenheten inom projektgruppen och följande publikationer.


Hybrid education