Educate har förenklat tillgängligheten till grundläggande pedagogiska kurser genom en tydlig uppdelning och mindre omfattning.

För att göra kompetensutveckling inom högskolepedagogik mer tillgänglig har Educate valt att ordna kurserna på ett sätt som gör att varje kurs har färre poäng och tar mindre tid i anspråk än tidigare alternativ på JU. Ett antal mindre kurser utgör nu tillsammans 7,5 högskolepoäng högskolepedagogisk grund, som dessutom kan kompletteras med specialiseringskurser. Vi har valt att namnge grundkurserna Academic Teaching and Learning 1-5 (ATL 1-5). Grundkurserna motsvarar ungefär 10% arbetstid under studieperioden om du arbetar heltid - en förändring vi hoppas ska tilltala både lärare och ledare.

Den behörighetsgivande kursen "Högskolepedagogik, grundläggande" som tidigare omfattade 7,5 hp har delats upp i fem delar med varsitt fokus. De erbjuds en gång per år: de första två under vårterminen, och de sista tre under höstterminen.

På motsvarande sätt har den behörighetsgivande kursen "Handledning på forskarnivå - docentkurs (7,5 hp)" delats upp i två delar. Den första erbjuds på vårterminen och den andra på höstterminen.