Anmälan är öppen från 15 mars inför HT och från 15 september inför VT. För kurser stänger anmälan i slutet av april respektive slutet av oktober. Seminarier, verkstäder och coachning kan man anmäla sig till ända fram till en vecka före aktivitetsstart.

style Utbildningstyp: Seminarium
event Kursstart: Flera tillfällen
place Ort: Jönköping

VT2024

  • 2024-02-06, 13:00 - 16:00

Hur kan jag som lärare bäst utnyttja en hybrid eller blandad lärandemiljö i min undervisning för att öka flexibilitet och tillgänglighet? Olika former av digitala inslag i undervisning öppnar upp för nya möjligheter, som att nå nya studerandegrupper och bidra till ett flexibelt lärande. Men för att undervisningen ska fungera bra behöver pedagogiken utformas på ett sätt som aktiverar och engagerar studenter, både på campus och online, och stöder lärande, inkludering och samarbete över rumsliga och analog-digitala gränser.


Seminariet ska ge en grundläggande förståelse för hur du kan arbeta med ökad flexibilitet och tillgänglighet i undervisning genom olika lärandemiljöer och undervisningsdesign.

Seminariet utgör startpunkten för en serie verkstäder med fokus på ökad flexibilitet genom olika former av hybridundervisning och blandningar av analoga/digitala respektive synkrona/asynkrona undervisningsupplägg:


Horisontella mål för Educate-aktiviteter

De horisontella målen är att stärka och ge läraren möjlighet att lösa problem i pedagogiska miljöer, främja och delta i kollegialt lärande och samverkan, och utöka sin pedagogiska repertoar för att underlätta livslångt lärande.

Kontakta oss

Kontaktpersoner

  • Docent Datorsystemteknik