Vill du ta del av vad vi på Educate läser om och tittar på just nu?

I Educates uppdrag står det att "det högskolepedagogiska centret är JU:s kontaktorgan gentemot internationella, nationella och regionala samarbetspartners inom det högskolepedagogiska området, följer utvecklingen och sprider aktuell relevant information vidare inom JU."

Det gör vi på våra inspirationssidor.

Educate-artiklar

Delar av innehållet är av mer permanent karaktär, som Educate-artiklar. Det är inte en akademisk artikel, och de publiceras inte vanligtvis utanför Educate-webben. Snarare har de en sammanfattande eller populärvetenskaplig karaktär. De är ett sätt för oss att samla kunskap och dela med oss av viktiga koncept, förhållningssätt och perspektiv som du kan fördjupa dig i senare. Ibland är Educate-artiklar en del av kurslitteraturen i våra kurser, eller material som används i seminarier och verkstäder.

Inspirationsfilmer (kommande)

Vi arbetar ofta med Educate-experter, som samskapar med oss och delar med sig av sin kunskap. Ett sätt att samla deras kunskap i ett format som kan ge ett smakprov på nya praktiker de använder i sin undervisning eller i sitt arbete är våra inspirationsfilmer. Under 2023 kommer vi att skapa fler och fler inspirationsfilmer och innehållspaket du kan ta del av för att hitta nya praktiker.

Litteratur

Vi samlar också forskning och annan litteratur som en del av uppgiften att sprida aktuell relevant information vidare inom JU. Ibland ingår också den litteraturen som kurslitteratur i våra kurser, och är speciellt viktig för oss att få dela med oss av. Då länkar vi till de artiklarna, tidsskrifterna och böckerna under Litteratur. Här tar vi också hjälp av våra mycket kompetenta medarbetare på Högskolebiblioteket.

Omvärldsbevakning

Vill du veta vad som händer just nu? I Educates uppdrag ingår omvärldsbevakning. Omvärldsbevakning är det mest uppdaterade formatet vi använder för att dela med oss av våra spaningar. Här kuraterar vi innehåll från olika nätverk, medier och debattforum så att du får en uppdaterad inblick i vad världen pratar om just nu.