Verktyg för artificiell intelligens (AI) erbjuder olika funktioner som kan användas för att förbättra forskning och utbildning. Men i samband med denna användning finns avväganden om t.ex. etik och integritet att ta hänsyn till. Avväganden som påverkar hur AI-verktyg kan användas eller kanske bör begränsas, till exempel i examinationsuppgifter.


Det är , och för varje minut som går utvecklas AI-området i rasande takt. Vår ambition är att hålla oss uppdaterade med senaste nytt, så kom tillbaka då och då för mer information.

En typ av verktyg som nyligen har fått mycket uppmärksamhet är generativ AI, till exempel ChatGPT, som bl.a. kan generera text för studentuppgifter. Det fungerar genom att analysera stora mängder data och lära sig mönster i språket, vilket gör det möjligt att producera sammanhängande och relevant text baserat på uppmaningar (prompt).

Utöver verktyg för att generera färdig text finns också tjänster som bl.a. hjälper till med

  • Litteratursökningar,
  • Att sammanfatta innehåll,
  • Rättstavning, grammatik, frasering och struktur,
  • Att färdigställa eller förbättra redan skriven text,
  • Att identifiera mönster i datamängder,
  • Visualisera data,
  • Att mer eller mindre automatisera hela textproduktionen vid uppsatsskrivande.

Sammantaget ger AI-verktyg studenter, lärare och forskare möjligheter att förbättra kvaliteten på sitt arbete och främja lärande. Samtidigt finns det uppenbara svårigheter i att mäta och dokumentera, bedöma och examinera, samt utvärdera studenternas lärande i en situation där det är otydligt vilka uppgifter som studenten själv har löst och vilka som lösts av AI-verktyg.

Att förhålla sig till AI vid examination

I enlighet med BRJU Öppnas i nytt fönster. är det examinator som är ansvarig för examinationen i en kurs eller ett moment. Detta innefattar även vilka verktyg som är tillåtna och inte tillåtna. Det är dock viktigt att ha i åtanke att en genererad text oftast inte kan ses som plagiat, men det kan fortfarande vara fusk. Därmed blir tydligheten i instruktioner för en examinerande uppgift väldigt viktig. Studenter bör tydligt få reda på vad som gäller redan i en studieguide eller i uppgiftsbeskrivning.

Du kan läsa mer på följande sidor:

Om AI inom utbildning och samhället i stort

För att kunna genomföra större förändringar av utbildningsmetoder, bedömning och examination krävs en bakomliggande kunskap om AI-verktyg och riktlinjer som påverkar hur vi utbildar.

Du kan läsa mer på följande sidor:

Creative Commons-licens
Artificiell intelligens och dess undersidor av Carl Johan Odehammar är licensierad under en Creative Commons Erkännande-DelaLika 4.0 Internationell licens.