Anmälan är öppen från 15 mars inför HT och från 15 september inför VT. För kurser stänger anmälan i slutet av april respektive slutet av oktober. Seminarier, verkstäder och coachning kan man anmäla sig till ända fram till en vecka före aktivitetsstart.

style Utbildningstyp: Verkstad
event Kursstart: Flera tillfällen
place Ort: Jönköping

VT2024

  • 2023-03-05, 13:00 - 17:00

Hybridundervisning öppnar upp för nya undervisningsmöjligheter, som att nå nya studerandegrupper och bidra till ett flexibelt lärande. Men för att undervisningen ska fungera bra behöver pedagogiken utformas på ett sätt som aktiverar och engagerar studenter, både på campus och online, och stöder lärande, inkludering och samarbete över rumsliga och analog-digitala gränser.

 

Verkstaden har fokus på arbete med hybridundervisning klassrum speciellt designade för aktivt lärande.

 

Verkstaden ger dig möjlighet att designa hybridundervisning i ditt eget ämne och pröva att arbeta med detta i ett klassrum för aktivt lärande. Du får uppleva både att vara lärare och att vara student till dina kollegor under verkstaden för att få uppleva olika perspektiv på möjligheter och utmaningar.

Verkstaden bygger på ett inledande teoretiskt seminarium Undervisning i hybrida och blandade lärmiljöer – att undervisa på olika sätt för ökad flexibilitet. För att ha så mycket ut som möjligt av verkstaden bör du delta i seminariet också.

 

Horisontella mål för Educate-aktiviteter

De horisontella målen är att stärka och ge läraren möjlighet att lösa problem i pedagogiska miljöer, främja och delta i kollegialt lärande och samverkan, och utöka sin pedagogiska repertoar för att underlätta livslångt lärande.

Kontakta oss

Kontaktpersoner

  • Docent Datorsystemteknik