Anmälan är öppen från 15 mars inför HT och från 15 september inför VT. För kurser stänger anmälan i slutet av april respektive slutet av oktober. Seminarier, verkstäder och coachning kan man anmäla sig till ända fram till en vecka före aktivitetsstart.

style Utbildningstyp: Verkstad
event Kursstart: Flera tillfällen
place Ort: Jönköping

VT2024

  • 2024-04-25, 13:00 - 17:00

Verkstaden leder dig till nya perspektiv på mångfalden av erfarenheter av och förväntningar på undervisnings- och lärandepraktiker i ett mångkulturellt klassrum. Vi börjar arbetet med att tillsammans bygga förståelse för koncept som internationalisering av läroplaner (IoC), inkluderande internationalisering, interkulturell kompetens och överförbara förmågor genom att dela med av oss av våra erfarenheter och knyta an till forskning. Verkstaden utgår också från deltagarnas erfarenheter av att arbeta i ett globalt-lokalt klassrum. Vi arbetar sedan tillsammans för att hitta sätt att utveckla studenternas och våra egna förmågor som stärker interkulturell kompetens, deltagande, påverkan och interaktion, i ditt eget ämne och i samspel med övriga deltagare.


Horisontella mål för Educateaktiviteter

De horisontella målen är att stärka och ge läraren möjlighet att lösa problem i pedagogiska miljöer, främja och delta i kollegialt lärande och samverkan, och utöka sin pedagogiska repertoar för att underlätta livslångt lärande.

Bild från verkstaden våren 2023, med en del av deltagarnas take-aways från tillfället. Öppna bild Öppnas i nytt fönster..

Kontakta oss

Kontaktpersoner

  • Lärare Engelska
  • Universitetslektor företagsekonomi