Genom att delta i vår rebustävling bekantar du dig med vår söktjänst Primo samtidigt som du har en chans att vinna biobiljetter. Varje vardag under vecka 36 (3/9-7/9) presenteras en ny rebus. Tävlingen avslutas på fredag kl. 15.00.

För varje rebus dras bland de korrekta svaren en vinnare som erhåller två biobiljetter. Tävlingen är öppen för studenter och anställda vid Högskolan i Jönköping och vinnarna presenteras fortlöpande på bibliotekets webbplats, Facebook och Twitter.

För att delta löser du först vår rebus. Använd svaret för att utföra en sökning i Primo. Glöm inte att ta hjälp av facetterna om så krävs. Posten vi söker är markerad enligt bilden nedan.

Dagens rebus

Vi söker en bok skriven av denna författare: