• Studie om omställningen till digital undervisning

    Under våren har Jönköping Academys lärare och masterstudenter i en enkätstudie delat med sig av sina erfarenheter av omställningen till digital undervisning. 
  • Health coproduction in the Covid-19 era

    Jönköping Academy medarrangör till IsQuas första virtuella konferens