• Från att vara ”Lost in the system” till att bli en ”Empowered Parent-Researcher”

    Elin Salmirantas erfarenheter som förälder till barn med ryggmärgsskada publicerades i Journal of Patient Experience.