• Stora vinster med att äldre reser

    Att kunna röra sig fritt och vara med andra människor är hälsofrämjande. Därför kan fria resor för äldre ge stora hälsovinster. Läs intervjun i Sydsvenskan med Sofi Fristedt, docent på Hälsohögskolan och föreståndare för Jönköping Academy Centrumbildning.
  • En miljon svenskar i digitalt utanförskap

    De digitala blir allt mer uppkopplade men var femte pensionär använder inte internet. Åldern är dock inte avgörande för om du använder digital teknik. Användarvänlighet måste prioriteras, säger forskaren Sofi Fristedt på Jönköping Academy.


Foto: Johan Werner Avby