Jönköping Academys masterstudenter på Microsystemfestivalen 2020

Hur viktig är medkänsla i hälso- och socialvård? Hur producerar vi hälsa och vård på bästa möjliga sätt? Vad brinner du för och hur kan du upprätthålla passion i arbetet? Är IT uppmuntrande eller hindrar det medkänsla? Detta är några av de frågor som diskuterades under årets upplaga av Mikrosystemsfestivalen med temat CompassionIT.

Under tre dagar samlades hundrtatalet medarbetare, verksamhetschefer, forskare, och studenter från omkring tio olika länder som arbetar med förbättringsarbete inom vården, på Qulturum i Jönköping, för årets upplaga av Mikrosystemfestivalen. Festivalen handlar om förbättring av så kallade mikrosystem i vården, det vill säga små kluster av personal, anhöriga och brukare.

Under torsdagskvällen hölls Improvement Scientific Night. Där fick nationella och internationella forskare lyssna på studenter som går mastersprogrammet i kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd presentera de förbättringsarbeten som de utfört. Arbetet studenterna utfört kommer också att bli en del av deras masteruppsatser. Mastersprogrammet ges av Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare vid Jönköping University.

Läs mer här!

2020-04-15