Mikrosystemfestivalen 2020: tema CompassionIT

Hur viktig är medkänsla i hälso- och socialvård? Hur producerar vi hälsa och vård på bästa möjliga sätt? Vad brinner du för och hur kan du upprätthålla passion i arbetet? Är IT uppmuntrande eller hindrar det medkänsla? Detta är några av de frågor som diskuterades under årets upplaga av Mikrosystemsfestivalen med temat CompassionIT.

Mikrosystemfestivalen 2020 logotype, hämtad från Region Jönköpings län.

Mikrosystemfestivalen har funnits i omkring 20 år och organiseras av Futurum och Qulturum, Region Jönköpings län, under senare år i samarbete med Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare vid Jönköping University. Årets festival ägde rum 25-28 februari och temat var ”CompassionIT”.

Under tre dagar samlades 100 talet medarbetare, verksamhetschefer, forskare, och studenter från omkring 10 olika länder som arbetar med förbättringsarbete inom vården, på Qulturum i Jönköping, för årets upplaga av Mikrosystemfestivalen. Festivalen handlar om förbättring av så kallade mikrosystem i vården, det vill säga små kluster av personal, anhöriga och brukare.

Under torsdagskvällen hölls Improvement Scientific Night. Där fick nationella och internationella forskare lyssna på studenter som går mastersprogrammet i kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd presentera de förbättringsarbeten som de utfört. Arbetet studenterna utfört kommer också att bli en del av deras masteruppsatser. Mastersprogrammet ges av Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare vid Jönköping University

- Under kvällen fick studenterna presentera sina arbeten i mindre grupper. Under tiden fick de också frågor om sina projekt och tips och råd kring presentationsteknik. Dagen efter var det sedan dags för Scientific Day, säger Felicia Gabrielsson Järhult, programansvarig för masterprogramet i kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd.

Hon berättar också att studenterna då fick presentera sina projekt inför storpublik.

Sara Elofsson, student på masterprogrammet vid Jönköping Academy.

Sara Elofsson, som arbetar som enhetschef inom barn- och ungdomshälsan i Huskvarna och studerar masterprogrammet i kvalitetsförbättring och hälsa presenterade sin posters och projektet ”En väg in” – för barn med psykisk ohälsa under festivalen. Detta är ett samverkansprojekt som barn- och ungdomshälsorna i länet gör tillsammans med länets barn- och ungdomspsykiatriska mottagningar (BUP).

- Det har varit både inspirerande och nyttigt och många intressanta dialoger har skapats. Det har också varit lärorikt och från dialogerna tar jag med mig mycket. Dessutom är det extra spännande med det internationella perspektivet som vi fått med oss härifrån, berättar hon.

Projektet handlar om att man har tagit fram en gemensam väg till vård, där man startar upp ett kontaktcenter dit familjer kan ringa. Under samtalet genomförs en systematisk och evidensbaserad telefonintervju med hjälp av ett bedömningsinstrument som ska underlätta att barnen hamnar på rätt vårdnivå. Instrumentet är utvecklat i Kanada och heter Brief Child Family Phone Interview.

Kristina Lifvergren arbetar som verksamhetsutvecklare inom de fyra mikrosystemen på Skaraborgs Sjukhus Skövde, och studerar masterprogrammet i kvalitetsförbättring.

Kristina Lifvergren, student, masterprogrammet vid Jönköping Academy.

- Att medverka här var både spännande och nervöst, eftersom jag inte riktigt visste vad som förväntades av mig vid presentationssituationen, det underlättade verkligen med den coachning vi fick under torsdagskvällen. De som deltog i seminarierna ställde väldigt bra frågor vilket gjorde att jag fick nya idéer kring förbättringsarbetet. Lokalerna här är väldigt trevliga och jag deltog bland annat har på en väldigt inspirerande föreläsning där Kiku Pukk Härenstam berättade om sin passion för rollspel och hur den har använts inom förbättringsarbete i vården, berättar Kristina.

Projektet som Kristina Lifvergren arbetat med och presenterat under Mikrosystemfestivalen inleddes eftersom det fanns en väldigt hög beläggning på sjukhuset i Skövde. En stor andel av de inlagda var cancerpatienter och då väcktes frågor kring varför just de låg inne på sjukhuset.

- Det vi hittade var några tydliga orsaker, verksamheten saknade tydlighet för så kallad ”Öppen retur” vilket innebär att patienterna med cancersjukdom kan komma direkt till avdelningen utan att passera akutmottagningen, berättar Kristina Lifvergren.
I förbättringsarbetet användes PDSA-metoden (Plan, Do, Study, Act) där olika lösningsförslag nu testas. Ett av lösningsförslagen var en tydlig riktlinje kring vad som gäller vid ”Öppen Retur” samt även aktiva överlämningar mellan de olika enheterna som patienten befinner sig på.

- Förbättringsarbetets positiva effekt var de regelbundna träffarna mellan mikrosystemens medarbetare, där personalen får lyfta sina problemområden och lyssna på varandra, berättar Kristina Lifvergren.

Martina Boström, Qulturum.

Martina Boström är en av de som arbetat med att arrangera Mikrosystemfestivalen, hon arbetar som utvecklingsledare på Qulturum. Där arbetar man med lärande, förbättring och innovationer inom hälso- och sjukvård och agerar både som bro och stöd mellan forskning och praktik.

- Scientific Day är en väldigt viktig del av festivalen där vi knyter samman både Futurum, Qulturum och akademin. Jönköping Academys masterstudenter är otroligt viktiga och lyfter verkligen den här dagen. Här besöker ledare, chefer och forskare samt beslutsfattare och politiker festivalen för att höra om hur vi kan arbeta mer med kvalitetsförbättring i praktiken, berättar Martina Boström.

Det är både högt och lågt, och i och med att deltagarna är så internationella lyfts många olika perspektiv.

- Det jag har hört i korridoren är att studenternas arbeten håller väldigt hög nivå. Lärare – får möta studenter i den här kontexten, där de både är inom en verksamhet och samtidigt studerar den. Min önskan är att vi kan börja arbeta såhär inom flera områden – där vi bygger de broar om är så viktiga på alla nivåer, avslutar Martina Boström.

Läs mer om Mikrosystemfestivalen på deras hemsida: https://www.microsystemfestival.com/

2020-04-08