JA i Australien

JA är en del av de internationella nätverken ICoHN (International Coproduction Health Network) och ISQua (International Society for Quality in Health Care). I slutet av oktober möttes de i Brisbane, Australien.

Varje år arrangerar ISQua en internationell konferens, och i år var mötesplatsen i Brisbane. Boel Andersson Gäre från JA var på plats och medverkade i bland annat en internativ workshop som handlade om att bygga kapacitet för co-production i såväl praktik som i forskning.

Se mer här >

JA i Australien
2022-11-29