Sök höstens kurser senast 15 april

Utbildning för förbättringsledare

För att möta morgondagens komplexa utmaningar inom hälsa och välfärd behöver ständiga förbättringar och förändringsledarskap stå i fokus. Masterprogrammet i kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd bidrar till att ge studenterna de kompetenser som krävs för att leda och förbättra framtidens hälsa och välfärdsverksamheter.

Hälften av utbildningsplatserna reserveras till ett särskilt urval för sökanden som bedöms vara särskilt lämpade för utbildningen. Som grund för urvalet ska den sökande inkomma med styrkt underlag om lämplighet i att genomgå utbildningen.

Läs mer om utbildningen >
Läs mer om våra fristående kurser i Coachning, Co-production och Patientsäkerhet

Masterutbildningen och de fristående kurserna drivs av avdelningen för kvalitetsförbättring och ledarskap på Hälsohögskolan.

 

2024-04-10