På avdelningen för kvalitetsförbättring och ledarskap bedrivs utbildning, forskning och utvecklingsarbete inom våra huvudområden kvalitetsförbättring och ledarskap.

Hälso- och sjukvårdspersonal, anhöriga och patienter pratar tillsammans vid ett bord.

Till dig som sökt masterprogrammet Höstterminen 2022!

24 augusti kl. 09.00, startar programmet med upprop och programintroduktion på plats på Hälsohögskolan i Jönköping.

Under denna första dag får du chansen att lära känna flera av oss som arbetar med programmet samt inte minst dina nya kurskamrater. Tillsammans får ni forma så kallade lärgrupper som ni sedan behåller genom programmet. Lärarlaget och inbjudna föreläsare bjuder på introduktion till förbättringsvetenskap, högskolepedagogik och du kommer att få en introduktion i reflektionsskrivande. Under eftermiddagen genomförs en aktivitet i lärgrupperna och vi avslutar dagen med en gemensam middag dit vi bjuder in alumner från programmet, doktorander från Jönköping Academy samt några representanter från olika samverkanspartners och självklart även patient/brukar/närstående representanter.

25 augusti: 09.00-12.00 kursstart Förbättringskunskap 1
13.00-16.00 kursstart Drivkraftskursen

Resten av terminen har följande kursdagar:

Förbättringskunskap 1: 14 september 08.45-17 (Digitalt)

20 oktober 08.45-17 (Digitalt) Examination

14 december 08.45-17 (Digitalt) Examination

Drivkraftskursen: 22 september 08.45-17 (Digitalt)

26 oktober 09.00-17.00 (på plats i Jönköping) Examination

Patientens/brukarens/anhörigas perspektiv: 27 oktober 09.00-17.00 (på plats i Jönköping)

17 november 08.45-17.00 (Digitalt) (Innehåller obligatoriska moment)

15 december 08.45-17.00 (Digitalt) (Innehåller obligatoriska moment)

12 januari 2023 (Digitalt) Examination

Brev till presumtiva arbetsgivare Word, 25.2 kB.

Utbildning

Masterprogram

Avdelningen ansvarar för Masterprogrammet i kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd.

Programmet vänder sig till dig som vill bidra till morgondagens hälsa och välfärd. Genom utbildningen utvecklar du de kompetenser som krävs för att leda och förbättra framtidens verksamheter.

Hälsa och välfärd är starkt sammanflätade med samhällsutvecklingen. Resurstillgång, befolkningsstruktur, reformer och nya styrformer tillsammans med en snabb medicinsk och teknisk utveckling ställer nya krav på ledning och ledare; nya behov och utmaningar kräver ändrade angreppssätt.

Mer information om masterprogrammet i kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd

Fristående kurser

Coaching för kvalitetsförbättring i vård och omsorg 7,5 hp

Kursen vänder sig till dig som vill erövra grundläggande kunskaper och färdigheter för att coacha förbättringsarbete i ett mikrosystem med stöd i förbättringsverktyg och coachingstrategier. Du ska sedan använda dessa kunskaper och färdigheter som grund för fortsatt utveckling av din egen coachroll. Redan under kursens gång ska du aktivt tränas i att coacha ett förbättringsteam i din egen eller annan verksamhet.

Mer information om kursen Coaching för kvalitetsförbättring i vård och omsorg

 

Patientsäkerhet - från teori till praktik 7,5 hp

Kursen vänder sig till dig som vill erövra grundläggande kunskaper och färdigheter inom patientsäkerhetsarbetet. Vi utgår från systemteoretiska modeller för att förstå situationer och förebygga vårdskador, där stor vikt läggs på samverkan mellan teknik, regelverk, organisation och människa. Detta för kunna delta i framtida patientsäkerhetsarbetet med människan som resurs och helhetssyn som grund.

Mer information om kursen Patientsäkerhet - från teori till praktik


Co-production in Health and Welfare 7,5 hp

Undervisningen bedrivs på engelska. This course aims to provide an introduction of the origins and contemporary conceptualisations of co-production and co-design. It will provide practical methods for co-production in daily practice, improvement work and research. During the course students will identify and work with examples of co-production on micro, macro and meso levels and develop understanding of mechanisms of success and potential pitfalls.

Mer information om kursen Co-production in Health and Welfare

Forskning

Forskningsarbetet bedrivs inom Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare. Verksamheten i Jönköping Academy syftar till att främja hälsa och välfärd genom att ta fram och nyttiggöra kunskap om förbättring och ledarskap inom vård och omsorg. Det övergripande målet med verksamheten är att bidra till förnyelse och förbättring av vård och omsorg.

Mer information om Jönköping Academy