Video guide: create user account at JU
external link, opens in new window
Get started with Office 365 via E-learning Addskills external link, opens in new windowfor staff

IT Helpdesk

Kontakta oss

Online
Öppet dygnet runt

036 - 10 11 12
Mån-fre kl. 7:30 - 16

Besök, hus A,
3:e våningen
Mån-fre kl. 8-15

Search FAQ/Manuals

Contact us


Online
Open 0-24

036 - 10 11 12
Mon-Fri 7:30 - 16

Visits, building A,
3rd floor
Mon-Fri 8-15

Search FAQ/Manuals

Sök i FAQ/Manualer

Disruptions

 • 2018-08-16
  Nu är Ladok åter öppet. Om du haft problem med registrering, kontoaktivering eller annat med koppling till Ladok kan du nu försöka igen. Tillgång till Pingpong för nya konton kan dock dröja ytterligare. --- Ladok is now open. I you have had problems with registration, account activation or other systems related to Ladok you may now try again. Access to Pingpong may be delayed some more time.
 • 2018-06-28
  Tjänsten Skapa besökskonto är stängd från 21 mars till oktober 2018. Kontakta IT Helpdesk för att beställa besökskonto. Under samma tid kan inga nya funktionskonton beställas eller skapas. - - - The service Create visitor account is closed from March 21 until October 2018. Meanwhile contact IT Helpdesk to order a visitor account. During the same period no new function accounts can be ordered or created.
 • 2018-05-21
  JU inför 3 maj en ny säkerhetslösning för personals åtkomst till JU-data från mobil utrustning, såväl JU:s som privat. Information om vad du själv behöver göra för att från 3 maj kunna nå JU-data från mobil/läsplatta finns på intranätet, under Telefon, mobil och dator > Telefoni vid JU >Guider/manualer för telefoni - - - JU is on May 3 introducing a new security solution for staff access to JU data from mobile devices, both devices provided by JU as well as private. Information regarding what you need to do to access JU data from May 3 is provided on the intranet, at Telephone, mobile, computer > Telephony at JU > Guides/Manuals

Disruptions

 • 2018-08-16
  Nu är Ladok åter öppet. Om du haft problem med registrering, kontoaktivering eller annat med koppling till Ladok kan du nu försöka igen. Tillgång till Pingpong för nya konton kan dock dröja ytterligare. --- Ladok is now open. I you have had problems with registration, account activation or other systems related to Ladok you may now try again. Access to Pingpong may be delayed some more time.
 • 2018-06-28
  Tjänsten Skapa besökskonto är stängd från 21 mars till oktober 2018. Kontakta IT Helpdesk för att beställa besökskonto. Under samma tid kan inga nya funktionskonton beställas eller skapas. - - - The service Create visitor account is closed from March 21 until October 2018. Meanwhile contact IT Helpdesk to order a visitor account. During the same period no new function accounts can be ordered or created.
 • 2018-05-21
  JU inför 3 maj en ny säkerhetslösning för personals åtkomst till JU-data från mobil utrustning, såväl JU:s som privat. Information om vad du själv behöver göra för att från 3 maj kunna nå JU-data från mobil/läsplatta finns på intranätet, under Telefon, mobil och dator > Telefoni vid JU >Guider/manualer för telefoni - - - JU is on May 3 introducing a new security solution for staff access to JU data from mobile devices, both devices provided by JU as well as private. Information regarding what you need to do to access JU data from May 3 is provided on the intranet, at Telephone, mobile, computer > Telephony at JU > Guides/Manuals

We use cookies on JU.se. By continuing to use this site you accept the use of cookies. More information