Anmälan är öppen från 15 mars inför HT och från 15 september inför VT. För kurser stänger anmälan i slutet av april respektive slutet av oktober. Seminarier, verkstäder och coachning kan man anmäla sig till ända fram till en vecka före aktivitetsstart.

style Utbildningstyp: Verkstad
event Kursstart: Flera tillfällen
place Ort: Jönköping

VT2024

  • 2024-03-07, 13:00 - 16:00


Hur skapar vi en inkluderande lärandemiljö med bibehållen kvalitet? Verkstaden fokuserar på att inspirera dig som lärare till att utveckla kurser på ett sätt som skapar inkluderande lärande utan att tumma på kvaliteten. Breddat deltagande gör det möjligt för oss att vara ett inkluderande, öppet och tillgängligt lärosäte för alla, oavsett bakgrund. Utgångspunkten är ett pedagogiskt verktyg som kan underlätta planeringen: UDL-modellen (Engagement, Representation and Action & Expression). Centrala delar av modellen besvarar frågor som Varför behövs kunskapen?, Vad ska vi lära oss? samt Hur lär vi oss?


Horisontella mål för Educateaktiviteter

De horisontella målen är att stärka och ge läraren möjlighet att lösa problem i pedagogiska miljöer, främja och delta i kollegialt lärande och samverkan, och utöka sin pedagogiska repertoar för att underlätta livslångt lärande.

Pedagogisk guide

Breddat deltagande

Genom att skicka in formuläret godkänner du att ta emot kommunikation från Jönköping University och våra representanter angående våra utbildninsprogram via epost och/eller sms. Du kan avregistrera dig när som helst. 
Kryssa i rutan för att godkänna vår integritetspolicy. Vi respekterar och skyddar dina personuppgifter. 

Kontakta oss

Kontaktpersoner

  • Universitetsadjunkt Socialt arbete