Agnetha Borell

Universitetsadjunkt Socialt arbete
Avdelningen för socialt arbete , Hälsohögskolan

Artikel

Mauritz, M., Hultgren, E., Borell, A., Svensk, M. (2023). Interprofessional Communication in an Interprofessional Student Training Primary Health Care Centre Patient Education and Counseling, 109, 49. More information