Syftet med Educate är att driva utvecklingen av akademisk undervisning och lärande vid Jönköping University framåt.

Syftet med Educate är att driva utvecklingen av akademisk undervisning och lärande vid Jönköping University framåt på ett antal sätt: Educate-webben; kontinuerlig rådgivning; kurser, seminarier och verkstäder; undervisningslabb, och som kontaktpunkt för internationella, nationella och regionala partners vid JU inom området undervisning och lärande inom högre utbildning. Educate övervakar utveckling och sprider aktuell, relevant information inom JU.

Omfattningen av Educates uppdrag definieras i det övergripande målet att säkerställa att JU uppfattas som en institution som tillhandahåller högre utbildning med relevant, modern pedagogik och teknik och att ytterligare öka uppfattningen av undervisande personal på JU som mycket professionell både vad gäller innehåll och metoder för undervisningen. Detta sker genom att skapa förutsättningar, skapa en inspirerande miljö och erbjuda kontinuerligt pedagogiskt stöd till lärare.