Charlotta Nilsen

Programansvarig
Universitetslektor
Institutet för gerontologi , Hälsohögskolan

Charlotta Nilsen är filosofie doktor i medicinsk vetenskap och universitetslektor i gerontologi vid Institutet för gerontologi. Hennes grundutbildning är i folkhälsovetenskap med en magister i gerontologi. Hon tillhör forskningsmiljön ARN-J (Aging research Network - Jönköping) vid Jönköping University. Hon är även anknuten forskare till Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet och Aging Research Center (ARC), Karolinska Institutet/Stockholms universitet.

  • 2018: Fil. dr. i Medicinsk vetenskap, Karolinska Institutet. Titel på doktorsavhandling: Do psychosocial working conditions contribute to healthy and active aging? Studies of mortality, late-life health, and leisure.
  • 2012: Magisterexamen i Gerontologi, Jönköping University.
  • 2010: Kandidatexamen i Folkhälsovetenskap med hälsoekonomi.

Pågående forskningsprojekt som projektansvarig

Stress under livet och dess samband med psykisk hälsa och ensamhet i hög ålder. Institutet för gerontologi (IFG), Jönköping University. Finansierat av Forte och Vetenskapsrådet.

SWEAH Alumni Interdisciplinära Nätverk (SAIN) - Ett nätverk för forskning om äldre och åldrande. Institutet för gerontologi (IFG), Jönköping University. Finansierat av Familjen Kamprads stiftelse.

Medverkan i andra projekt

2022-2025: Stress under livet: Vilka samband finns med äldre personers fysiska och kognitiva funktionsförmåga? Vilka påverkningsbara sociala- och livsstilsfaktorer påverkar sambandet? Jönköping University. PI: Ingemar Kåreholt. Finansierat av Riksbankens Jubileumsfond.

2019-2022: The fruits of labor: Investigating the influence of working conditions on the initiation and duration of the fourth age. Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet. PI: Charlotta Nilsen. Finansierat av Forte. Projektet avslutades december 2022.

2019-2022: The emergence of a new conflict to work-life balance among older workers? The dual threat of “caregiver-burden” and challenging working conditions. PI: Charlotta Nilsen. Karolinska Institutet. Finansierat av Forte.

2020-2021: Pushed to the edge of society: Social exclusion among older women and men in Sweden. Karolinska Institutet. PI: Lena Dahlberg. Finansierat av Forte. Projektet avslutades mars 2021.

2018-2021: Psychosocial working conditions and late-life physical functioning: What role do gender, socioeconomic position, work-life balance, and coping play? Karolinska Institutet. PI: Ingemar Kåreholt. Finansierat av Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse.  Projektet avslutades mars 2021.

Undervisning

Charlotta Nilsen är kursansvarig för tre kurser: 1) ‘Vetenskapsteori och vetenskaplig metod’, 15hp, avancerad nivå, Jönköping University, 2) 'Gerontologi, examensarbete', 15hp, avancerad nivå, Jönköping University, 3) ‘Public health implications of an aging population’, 3hp, doktorandkurs, Karolinska Institutet. Hon är även föreläsare i kursen ‘Åldrande och hälsa’, Jönköping University. Hon är examinator för kurserna ‘Ageing in a Welfare State’ 10hp och 'Gerontologi - perspektiv, teori och metod' 7.5hp, Jönköping University.

Övriga uppdrag

Charlotta Nilsen är programansvarig för magisterprogrammet i gerontologi vid institutet för gerontologi (IFG). Hon är även koordinator för forskarnätverket SAIN (SWEAH Alumni Interdisciplinära Nätverk). Hon sitter även med i Editorial College för tidskriften Journal of Global Ageing.

 

Artikel

Fischer, S., Nilsen, C. (2024). ADHD in older adults: a scoping review. More information
Finkel, D., Nilsen, C., Sindi, S., Kåreholt, I. (2024). Impact of childhood and adult socioeconomic position on change in functional aging Health Psychology, 43(5), 388-395. More information
Sindi, S., Kiasat, S., Kåreholt, I., Nilsen, C. (2023). Psychosocial working conditions and cognitive and physical impairment in older age Archives of gerontology and geriatrics (Print), 104. More information
Nilsen, C., Agerholm, J., Kelfve, S., Wastesson, J., Kåreholt, I., Nabe-Nielsen, K., Meinow, B. (2023). History of working conditions and the risk of old-age dependency: a nationwide Swedish register-based study Scandinavian Journal of Public Health. More information
Ekezie, P., Eriksson, U., Shaw, B., Agahi, N., Nilsen, C. (2023). Is the mental health of older adults receiving care from their children related to their children's dual burden of caregiving and work stress?: A linked lives perspective Aging & Mental Health, 27(9), 1796-1802. More information
Malm, J., Bielsten, T., Odzakovic, E., Finkel, D., Nilsen, C., Kåreholt, I. (2023). Co-production to tailor a digital tool for monitoring symptoms of dementia in nursing home care in Sweden Innovation in Aging, 7(Supplement 1), 743. More information
Kåreholt, I., Nilsen, C., Finkel, D., Sindi, S. (2023). Mid-life financial stress and cognitive and physical problems in older age: The role of potentially modifying factors Innovation in Aging, 7(Supplement 1), 377. More information
Nilsen, C., Celeste, R., Lennartsson, C., McKee, K., Dahlberg, L. (2022). Long-term risk factors for old-age social exclusion in Sweden: a 30-year longitudinal study Archives of gerontology and geriatrics (Print), 103. More information
Piiroinen, I. Tuomainen, T. Tolmunen, T. Kauhanen, J. Kurl, S. Nilsen, C. , ... Voutilainen A. (2022). Long-term changes in sense of coherence and mortality among middle-aged men: A population -based follow-up study Advances in Life Course Research, 53. More information
Kåreholt, I., Nilsen, C., Agerholm, J., Kelfve, S., Wastesson, J., Nabe-Nielsen, K., Meinow, B. (2022). History of Job Strain And Risk of Late-Life Dependency: A Nationwide Swedish Registerbased Study Innovation in Aging, 6(Supplement 1), 502-503. More information
Finkel, D., Nilsen, C., Sindi, S., Kåreholt, I. (2022). Impact of Objective and Subjective Sep on Aging Trajectories of Functional Capacity Innovation in Aging, 6(Supplement 1), 220. More information
Sindi, S., Kiasat, S., Kåreholt, I., Nilsen, C. (2022). Psychosocial Working Conditions in Midlife And Cognitive and Physical Impairment in Older Age Innovation in Aging, 6(Supplement 1), 610. More information
Nilsen, C., Andel, R., Agahi, N., Fritzell, J., Kåreholt, I. (2021). Association between psychosocial working conditions in mid-life and leisure activity in old age Scandinavian Journal of Public Health, 49(2), 168-175. More information
Mehmedi, L., Nilsen, C., Kåreholt, I. (2021). Lungfunktion i hög ålder och dess samband med fysisk aktivitet från medelålder upp till hög ålder: En longitudinell studie med 24–30 års uppföljningstid Äldre i Centrum Vetenskapligt supplement, 1(1), 15-26. More information
Nilsen, C., Darin-Mattsson, A., Hyde, M., Wastesson, J. (2021). Life-course trajectories of working conditions and successful ageing Scandinavian Journal of Public Health. More information
Kåreholt, I., Mehmedi, L., Nilsen, C. (2021). Lung Function In Old Age And Physical Activity From Midlife To Old Age: Longitudinal Study With 24-30 Years' Follow-Up Innovation in Aging, 5(Supplement 1), 455. More information
Nilsen, C., Nelson, M., Andel, R., Crowe, M., Finkel, D., Pedersen, N. (2021). Job Strain and Trajectories of Cognitive Change Before and After Retirement The journals of gerontology. Series B, Psychological sciences and social sciences, 76(7), 1313-1322. More information
Piiroinen, I. Tuomainen, T. Tolmunen, T. Kauhanen, J. Kurl, S. Nilsen, C. , ... Voutilainen A. (2020). Sense of Coherence and Mortality: A Systematic Review and Meta-Analysis. More information
Shaw, B., Dahlberg, L., Nilsen, C., Agahi, N. (2020). Trends in the Mortality Risk of Living Alone during Old Age in Sweden, 1992–2011 Journal of Aging and Health, 32(10), 1399-1408. More information
Pandey, N., Darin-Mattsson, A., Nilsen, C. (2020). Working conditions mediate the association between social class and physical function in older age in Sweden: A prospective cohort study BMC Public Health, 20(1). More information
Nilsen, C., Andel, R., Darin-Mattsson, A., Kåreholt, I. (2019). Psychosocial working conditions across working life may predict late-life physical function: a follow-up cohort study BMC Public Health, 19(1). More information
Kåreholt, I., Andel, R., Darin-Mattsson, A., Nilsen, C. (2018). The Influence of Psychosocial Working Conditions on Late-Life Physical Functioning International Journal of Behavioral Medicine, 25, S154. More information
Nilsen, C., Agahi, N., Shaw, B. (2018). Does the association between leisure activities and survival in old age differ by living arrangement? Journal of Epidemiology and Community Health, 72(1), 1-6. More information
Nilsen, C., Darin-Mattsson, A., Kåreholt, I., Andel, R. (2018). The influence of psychosocial working conditions on late-life physical functioning Revue d'épidémiologie et de santé publique, 66(Suppl. 5), S279. More information
Sindi, S. Hagman, G. Håkansson, K. Kulmala, J. Nilsen, C. Kåreholt, I. , ... Kivipelto M. (2017). Midlife work-related stress increases dementia risk in later life: The CAIDE 30-year study The journals of gerontology. Series B, Psychological sciences and social sciences, 72(6), 1044-1053. More information
Nilsen, C., Agahi, N., Kåreholt, I. (2017). Work Stressors in Late Midlife and Physical Functioning in Old Age Journal of Aging and Health, 29(5), 893-911. More information
Nilsen, C., Lamura, G., Harper, S. (2017). Inequalities In Active Aging: A European Perspective Innovation in Aging, 1(Suppl. 1), 761-762. More information
Nilsen, C., Agahi, N., Shaw, B. (2017). Aging In Place: Can Leisure Participation Enhance Survival? Innovation in Aging, 1(Suppl. 1), 761-762. More information
Nilsen, C., Andel, R., Agahi, N., Fritzell, J., Kåreholt, I. (2017). Active Aging: the influence of active jobs in midlife: Charlotta Nilsen European Journal of Public Health, 27(Suppl. 3). More information
Nilsen, C., Andel, R., Fritzell, J., Kåreholt, I. (2016). Work-related stress in midlife and all-cause mortality: can sense of coherence modify this association? European Journal of Public Health, 26(6), 1055-1061. More information
Nilsen, C., Andel, R., Fors, S., Meinow, B., Darin Mattsson, A., Kåreholt, I. (2014). Associations between work-related stress in late midlife, educational attainment, and serious health problems in old age: a longitudinal study with over 20 years of follow-up BMC Public Health, 14(878), 1-12. More information
Parker, V., Andel, R., Nilsen, C., Kåreholt, I. (2013). The Association Between Mid-Life Socioeconomic Position and Health After Retirement—Exploring the Role of Working Conditions Journal of Aging and Health, 25(5), 863-881. More information

Doktorsavhandling

Nilsen, C. (2017). Do psychosocial working conditions contribute to healthy and active aging? studies of mortality, late-life health, and leisure (Doctoral thesis, Stockholm: Karolinska Institutet). More information

Konferensbidrag

Kåreholt, I., Fors, S., Nilsen, C., Fritzell, J., Andel, R., Darin-Mattsson, A. (2019). Occupational complexity in relation to late life physical functioning in Sweden. 27th International Epidemiology in Occupational Health (EPICOH) conference, 29 April - 2 May, 2019, Aotearoa, New Zealand. More information
Nilsen, C., Hyde, M., Darin-Mattsson, A., Wastesson, J. (2019). Psychosocial working conditions as predictors of successful aging. International Association of Gerontology and Geriatrics European Region Congress 2019, 23-25 May, Gothenburg, Sweden. More information
Nilsen, C., Andel, R., Darin-Mattsson, A., Kåreholt, I. (2019). Trajectories of psychosocial working conditions as predictors of later life physical function. 27th International Epidemiology in Occupational Health (EPICOH) conference, 29 April - 2 May, 2019, Aotearoa, New Zealand. More information
Nilsen, C., Darin-Mattsson, A., Andel, R., Kåreholt, I. (2018). The Influence of Psychosocial Working Conditions on Late-Life Physical Functioning. SLLS, Society for Longitudinal and Life Course Studies, International Conference, 9-11 July 2018, Milan, Italy. More information
Kåreholt, I., Andel, R., Darin-Mattsson, A., Nilsen, C. (2018). The Influence of Psychosocial Working Conditions on Late-Life Physical Functioning. 15th International Congress of Behavioral Medicine, 14-17 November, Santiago, Chile. More information
Nilsen, C., Darin-Mattsson, A., Kåreholt, I., Andel, R. (2018). The Influence of Psychosocial Working Conditions on Late-Life Physical Functioning. European Congress of Epidemiology, July 4–6, 2018, Lyon, France. More information
Darin-Mattsson, A., Fors, S., Nilsen, C., Fritzell, J., Andel, R., Kåreholt, I. (2018). Occupational complexity in relation to late life physical functioning in Sweden. SLLS, Society for Longitudinal and Life Course Studies, International Conference, 9-11 July 2018, Milan, Italy. More information
Nilsen, C., Andel, R., Darin-Mattsson, A., Kåreholt, I. (2018). The influence of psychosocial working conditions on late-life mobility in Sweden. 24th Nordic Congress of Gerontology, Oslo, Norway, June 2-4, 2018. More information
Baumann, I. Sif Eyjólfsdóttir, H. Fritzell, J. Lennartsson, C. Darin-Mattsson, A. Nilsen, C. , ... Agahi N. (2018). Retirement age and cognitive functioning in old age: the role of stimulating occupational activities. 24th Nordic Congress of Gerontology, Oslo, Norway, June 2-4, 2018. More information
Nilsen, C., Agahi, N., Kåreholt, I. (2016). Work stressors in late midlife and physical functioning in old age. Forte Talks 2016, Jämlikhet på riktigt, 8-9 mars, 2016, Stockholm, Sweden. More information
Nilsen, C., Agahi, N., Kåreholt, I. (2016). Work stressors in late midlife and physical functioning in old age. Elmia Äldre 2016, 7-8 april, 2016, Jönköping, Sverige. More information
Kåreholt, I., Nilsen, C., Darin-Mattsson, A., Andel, R. (2015). Are socioeconomic position and working conditions before retirement age related to physical function 20 years later after retirement?. 12th Conference of the European Sociological Association 2015, 25-28 August, Prague, Czech Republic. More information
Nilsen, C., Fritzell, J., Kåreholt, I., Andel, R. (2015). Work-related stress in midlife and all-cause mortality: the role of sense of coherence. Society for Longitudinal and Lifecourse Studies (SLLS): 'Life Courses in Cross-­National Comparison: Similarities and Differences'. Dublin Castle, Ireland, 19-21 October 2015. More information
Nilsen, C., Agahi, N., Kåreholt, I. (2015). Midlife work-related stress and late life physical functioning: a 20-year prospective cohort study. Society for Longitudinal and Lifecourse Studies (SLLS): 'Life Courses in Cross-­National Comparison: Similarities and Differences'. Dublin Castle, Ireland, 19-21 October 2015. More information
Nilsen, C. (2015). The role of midlife psychosocial work environment in aging and health. Horizons for Comparative and Integrative Research on Ageing and Health, 7-8 oktober 2015, Stockholm. More information
Kåreholt, I., Darin Mattsson, A., Nilsen, C. (2014). Are socioeconomic position, work stress, and work complexity associated to mobility after retirement?. 13th International Congress of Behavioral Medicine, Groningen, the Netherlands. More information
Kåreholt, I., Darin Mattsson, A., Nilsen, C. (2014). Are work related stress, work complexity, and socioeconomic position more than 20 years earlier associated to mobility after retirement age. The 22nd Nordic Congress of Gerontology, Gothenburg, Sweden, May 25-28, 2014. More information
Nilsen, C., Andel, R., Fors, S., Meinow, B., Darin Mattsson, A., Kåreholt, I. (2014). Work stressors in late midlife and physical functioning in old age. Forte Talks 2014, Håller Sverige ihop?, 25-26 mars, 2014, Stockholm, Sweden. More information
Nilsen, C., Darin Mattsson, A., Fors, S., Kåreholt, I. (2013). Work-related stress, midlife socioeconomic position, complex and severe health problems in old age. The 66th Annual Scientific Meeting to the Gerontological Society of America. 20-24 November 2013, New Orleans, Lousiana, Usa. More information

Rapport

Nilsen, C., Agahi, N., von Saenger, I., Österman, J., Hedberg Rundgren, Å., Lennartsson, C. (2019). Hur mår stockholmarna efter 65? Beskrivning av hälsa och levnadsvanor 2002-2018. Stockholm: Stiftelsen Stockholms läns äldrecentrum More information