Charlotta Nilsen

Universitetslektor
Institutet för gerontologi , Hälsohögskolan

Kontakt

Telefon
Schema
Ändra din information

Charlotta Nilsen är filosofie doktor i medicinsk vetenskap och universitetslektor i gerontologi vid Institutet för gerontologi. Hennes grundutbildning är i folkhälsovetenskap med en magister i gerontologi. Hon tillhör forskningsmiljön ARN-J (Aging research Network - Jönköping) vid Jönköping University. Hon är även forskare (postdoktor) vid Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet och anknuten forskare vid Aging Research Center (ARC), Karolinska Institutet/Stockholms universitet.

  • 2018: Fil. dr. i Medicinsk vetenskap, Karolinska Institutet. Titel på doktorsavhandling: Do psychosocial working conditions contribute to healthy and active aging? Studies of mortality, late-life health, and leisure.
  • 2012: Magisterexamen i Gerontologi, Jönköping University.
  • 2010: Kandidatexamen i Folkhälsovetenskap med hälsoekonomi.

Pågående forskningsprojekt som huvudsökande

The emergence of a new conflict to work-life balance among older workers? The dual threat of “caregiver-burden” and challenging working conditions. Karolinska Institutet. Finansierat av Forte.

The fruits of labor: Investigating the influence of working conditions on the initiation and duration of the fourth age. Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet. Finansierat av Forte.

Medverkan i andra projekt

2020-2021: Pushed to the edge of society: Social exclusion among older women and men in Sweden. Karolinska Institutet. PI: Lena Dahlberg. Finansierat av Forte. Projektet avslutades mars 2021.

2018-2021: Psychosocial working conditions and late-life physical functioning: What role do gender, socioeconomic position, work-life balance, and coping play? Karolinska Institutet. PI: Ingemar Kåreholt. Medsökande. Finansierat av Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse.  Projektet avslutades mars 2021.

Undervisning

Charlotta Nilsen är kursansvarig för tre kurser: 1) ‘Vetenskapsteori och vetenskaplig metod’, 15hp, avancerad nivå, Jönköping University, 2) ‘Public health implications of an aging population’, 3hp, doktorandkurs, Karolinska Institutet, 3) ‘Arbetsliv, åldrande och hälsa’, 7.5hp, grundnivå, Stockholms universitet. Hon är även föreläsare i kursen ‘Samhälle och hälsa’, Karolinska Institutet och ‘Åldrande och hälsa’, Jönköping University. Hon är examintor på kursen ‘Ageing in a Welfare State’, Jönköping University.

Övriga uppdrag

Charlotta Nilsen är vice ordförande i styrelsen för Sveriges Gerontologiska Sällskap (SGS). Hon är även ordförande för SWEAH Milestone Conference konferenskommittee.