Frida Liabäck

Universitetsadjunkt
Avdelningen för omvårdnad , Hälsohögskolan
Programansvarig
Grundnivå

Kontakt

Rum
Ga612
Extern telefon
+4676-1720750
Ändra din information

Programansvarig på Sjuksköterskeprogrammet

Internationaliseringsansvarig på Sjuksköterskeprogrammet