Frida Liabäck

Universitetsadjunkt
Programansvarig
Avdelningen för omvårdnad , Hälsohögskolan

Kontakt

Rum
Ga635
Telefon
Extern telefon
+46 76-172 07 50
Schema
Ändra din information