Frida Liabäck

Universitetsadjunkt
Avdelningen för omvårdnad , Hälsohögskolan

Kontakt

Rum
Ga635
Extern telefon
+46 76-172 07 50
Ändra din information

Tf Programansvarig på Sjuksköterskeprogrammet

Internationaliseringsansvarig på Sjuksköterskeprogrammet

Ordförande SACO-S Hälsohögskolan, JU